Programy unijne - Blog

Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, WRPO na lata 2014-2020

Nazwa projektu: „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

– cel projektu

Celem projektu „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” jest poprawa efektywności energetycznej, a także zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia i podniesie standardu świadczonych usług medycznych.

– planowane efekty

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i obniżenie kosztów utrzymania obiektów, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa hospitalizacji pacjentów i warunków pracy personelu w placówce

– wartość projektu

38 220 180,08 zł

– wkład Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 32 065 625,28 zł

10% Budżet państwa 3 772 426,50 zł