Sprzedaż używanych składników majątkowych

Posted on

Radiotelefon przenośny, marki Motorola GP040 ser Nr 018TJEN558 Radiotelefon przenośny, marki Motorola GP420 ser Nr 638HFN2044 Radiotelefon stacjonarny (przewoźny), marki Motorola GM 360 ser. Nr. 103THJR594 Oferty kupna, z podaniem proponowanej ceny jednostkowej brutto należy przesyłać na adres mailowy wsz@wsz.leszno.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. wzór oferty kupna