Administracja

 • Sekretariat
 • Dział zatrudnienia i płac
 • Dział księgowości
 • Dział organizacyjno- prawny
 • Dział zamówień publicznych
 • Inspektor ds. obronności i p-poż
 • Inspektor ds. BHP

tel. 65 52 53 113
tel. 65 52 53 133
tel. 65 52 53 771
tel. 65 52 53 119
tel. 65 52 53 761/764
tel. 65 52 53 793
tel. 65 52 53 762

Oddziały

 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział ginekologiczno – położniczy
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział nefrologiczny ze stacją dializ
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział onkologiczny
 • Oddział otolaryngologiczny
 • Oddział urologii i onkologii urologicznej
 • Oddział pediatryczny
 • Zakład rehabilitacji i fizykoterapii
 • Szpitalny oddział ratunkowy

tel. 65 52 53 334
tel. 65 52 53 384
tel. 65 52 53 474
tel. 65 52 53 404
tel. 65 52 53 412
tel. 65 52 53 344
tel. 65 52 53 391
tel. 65 52 53 434
tel. 65 52 53 424
tel. 65 52 53 363
tel. 65 52 53 454
tel. 65 52 53 534
tel. 65 52 53 464
tel. 65 52 53 444
tel. 65 52 53 483
tel. 65 52 53 220
tel. 65 52 53 502

Świadczenia ambulatoryjne

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroentorologiczna
 • Poradnia ginekologiczno- położnicza
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia leczenia bólu  
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego   

tel. 65 52 53 310
tel. 65 52 53 315
tel. 65 52 53 186
tel. 65 52 53 320
tel. 65 52 53 163
tel. 65 52 53 120
tel. 65 52 53 283
tel. 65 52 53 180
tel. 65 52 53 124 
tel. 65 52 53 127
tel. 65 52 53 152
tel. 65 52 53 152
tel. 65 52 53 188
tel. 65 52 53 151
tel. 65 52 53 125
tel. 65 52 53 157
tel. 65 52 53 186
tel. 65 52 53 170
tel. 65 52 53 157

Apteka Szpitalna

tel. 65 52 53 291