Administracja

 • Sekretariat
tel. 65 52 53 113
 • Dział zatrudnienia i płac
tel. 65 52 53 133
 • Dział księgowości
tel. 65 52 53 771
 • Dział organizacyjno-prawny
tel. 65 52 53 119
 • Dział zamówień publicznych
tel. 65 52 53 761/764
 • Inspektor ds. obronności i p-poż
tel. 65 52 53 793
 • Inspektor ds. BHP
tel. 65 52 53 762
 • Sekretariat
 • Dział zatrudnienia i płac
 • Dział księgowości
 • Dział organizacyjno-prawny
 • Dział zamówień publicznych
 • Inspektor ds. obronności i p-poż
 • Inspektor ds. BHP
tel. 65 52 53 113
tel. 65 52 53 133
tel. 65 52 53 771
tel. 65 52 53 119
tel. 65 52 53 761/764
tel. 65 52 53 793
tel. 65 52 53 762

Oddziały

 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
tel. 65 52 53 334
 • Oddział chirurgiczny ogólny
tel. 65 52 53 384
 • Oddział neurochirurgiczny
tel. 65 52 53 474
 • Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
tel. 65 52 53 404
 • Oddział chorób wewnętrznych
tel. 65 52 53 412
 • Oddział ginekologiczno – położniczy
tel. 65 52 53 344
 • Oddział kardiologiczny
tel. 65 52 53 391
 • Oddział nefrologiczny ze stacją dializ
tel. 65 52 53 434
 • Oddział neurologiczny
tel. 65 52 53 424
 • Oddział neonatologiczny
tel. 65 52 53 363
 • Oddział okulistyczny
tel. 65 52 53 454
 • Oddział onkologiczny
tel. 65 52 53 534
 • Oddział otolaryngologiczny
tel. 65 52 53 464
 • Oddział urologii i onkologii urologicznej
tel. 65 52 53 444
 • Oddział pediatryczny
tel. 65 52 53 483
 • Zakład rehabilitacji i fizykoterapii
tel. 65 52 53 220
 • Szpitalny oddział ratunkowy
tel. 65 52 53 502
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział ginekologiczno – położniczy
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział nefrologiczny ze stacją dializ
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział onkologiczny
 • Oddział otolaryngologiczny
 • Oddział urologii i onkologii urologicznej
 • Oddział pediatryczny
 • Zakład rehabilitacji i fizykoterapii
 • Szpitalny oddział ratunkowy

tel. 65 52 53 334
tel. 65 52 53 384
tel. 65 52 53 474
tel. 65 52 53 404
tel. 65 52 53 412
tel. 65 52 53 344
tel. 65 52 53 391
tel. 65 52 53 434
tel. 65 52 53 424
tel. 65 52 53 363
tel. 65 52 53 454
tel. 65 52 53 534
tel. 65 52 53 464
tel. 65 52 53 444
tel. 65 52 53 483
tel. 65 52 53 220
tel. 65 52 53 502

Świadczenia ambulatoryjne

 • Poradnia chirurgii ogólnej
tel. 65 52 53 310
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
tel. 65 52 53 315
 • Poradnia diabetologiczna
tel. 65 52 53 186
 • Poradnia gastroentorologiczna
tel. 65 52 53 320
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
tel. 65 52 53 163
 • Poradnia hematologiczna
tel. 65 52 53 120
 • Poradnia kardiologiczna
tel. 65 52 53 283
 • Poradnia leczenia bólu
tel. 65 52 53 180
 • Poradnia logopedyczna
tel. 65 52 53 124
 • Poradnia neonatologiczna
tel. 65 52 53 127
 • Poradnia neurochirurgiczna
tel. 65 52 53 152
 • Poradnia neurologiczna
tel. 65 52 53 152
 • Poradnia onkologiczna
tel. 65 52 53 188
 • Poradnia otolaryngologiczna
tel. 65 52 53 151
 • Poradnia psychologiczna
tel. 65 52 53 125
 • Poradnia rehabilitacyjna
tel. 65 52 53 157
 • Poradnia reumatologiczna
tel. 65 52 53 186
 • Poradnia urologiczna
tel. 65 52 53 170
 • Poradnia zdrowia psychicznego
tel. 65 52 53 157
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroentorologiczna
 • Poradnia ginekologiczno- położnicza
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia leczenia bólu  
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego   

tel. 65 52 53 310
tel. 65 52 53 315
tel. 65 52 53 186
tel. 65 52 53 320
tel. 65 52 53 163
tel. 65 52 53 120
tel. 65 52 53 283
tel. 65 52 53 180
tel. 65 52 53 124 
tel. 65 52 53 127
tel. 65 52 53 152
tel. 65 52 53 152
tel. 65 52 53 188
tel. 65 52 53 151
tel. 65 52 53 125
tel. 65 52 53 157
tel. 65 52 53 186
tel. 65 52 53 170
tel. 65 52 53 157

Apteka Szpitalna

tel. 65 52 53 291