SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Szpital jest podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem tworzącym oraz nadzorującym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

e-mail: info@umww.pl

tel.: 61 626 66 66

Punkt Kancelaryjny

fax: 61 626 69 69

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/skrytka ESP

Urząd czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30