Przed zabiegiem operacyjnym

Do każdego znieczulenia Pacjent powinien być odpowiednio przygotowany i zakwalifikowany, dlatego wypełniają Państwo ankiety anestezjologiczne, byśmy dowiedzieli się wszystkiego, co istotne, o Państwa chorobach towarzyszących. Te choroby i leki zażywane przez Państwa mają duży wpływ na wybór odpowiedniej metody znieczulenia tak, by było ono maksymalnie bezpieczne. W ankietach znajdują się również zalecenia przedoperacyjne dla Pacjenta, których przestrzeganie jest bardzo ważne. Z wypełnionymi ankietami, będąc już Pacjentem szpitala, spotkają się Państwo z lekarzem anestezjologiem.
Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z wzorem ankiety anestezjologicznej już wcześniej lub wydrukować ją i wypełnić jeszcze przed przyjęciem do szpitala, to należy kliknąć na poniższy link:

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

 Dziękuje