Punkt konsultacyjny – Anestezjologia

W trosce o zapewnienie Wam bezpieczeństwa w czasie znieczulenia do planowanego zabiegu operacyjnego lekarz anestezjolog jest zobowiązany zapoznać się ze stanem Państwa zdrowia.

Prosimy o zarejestrowanie telefoniczne wizyty w poradni anestezjologicznej najpóźniej
7 dni przed planowaną datą operacji, czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 – 13
(PUNKT KONSULTACYJNY ANESTEZJOLOGIA poziom 1 na wysokości oddziału ginekologicznego)

Tel. rejestracji  65 525 33 34  codziennie w godzinach 9 – 10.

Na umówioną wizytę prosimy przynieść:

  • Dokładnie wypełnioną ankietę anestezjologiczną, którą otrzymaliście od lekarza kwalifikującego do operacji.
  • Dokumentację medyczną, która dotyczy Państwa wszystkich schorzeń (karty informacyjne, wyniki konsultacji i jeżeli były wykonane badania EKG, ECHO, CT, MRI, USG, ewentualnie jeżeli prowadzicie Państwo książeczki kontroli glikemii i ciśnienia).
  • Grupę krwi.
  • Spis i dawkowanie aktualnie zażywanych leków.

W czasie wizyty anestezjolog zapozna się z Państwa stanem zdrowia oraz poinformuje o sposobie znieczulenia i możliwych powikłaniach.

Kartę kwalifikacyjną uzupełnioną przez anestezjologa otrzymają Państwo do domu. Prosimy ją zabrać w dniu zgłoszenia do szpitala wraz ze swoją pozostałą dokumentacją.

W dniu poprzedzającym zabieg  wykonane będą konieczne do zabiegu badania laboratoryjne.

Do pobrania:
-> Informacja dla pacjenta konsultowanego w przeddzień planowanego zabiegu operacyjnego