Obowiązek Informacyjny

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów (pacjent.pdf)
2. Klauzula informacyjna dotycząca Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (swd-prm.pdf)