Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie

 Krzysztof Albiński

Dyrektor szpitala

 lek. Adrian Jędrzejewski

p.o. zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

dr Piotr Stawny

p.o. zastępcy Dyrektora ds. operacyjnych

Kinga Czarnecka

zastępczyni Dyrektora ds. ekonomicznych