Zespół ds. Etyki ma za zadanie nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej Pracownikom szpitala, Pacjentom, rodzinie Pacjenta.
Prosimy, aby uwagi / wnioski wpływały na piśmie. 
Zespół ds. Etyki zastrzega  sobie czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek.
W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
– naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
– naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
– trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
– podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
– wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
– donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
– wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

Informujemy Pacjentów i rodziny Pacjentów, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie działa Zespół ds. etyki w następującym składzie:

  1. lek. med. Krzysztof Kliks – Przewodniczący
  2. Anna Tomczyk
  3. Justyna Długiewicz
  4. Tomasz Gryczkowski
  5. Blanka Janowska – Lasota

W przypadku skarg natury etycznej, możecie Państwo zgłaszać skargi do Pana Tomasza Gryczkowskiego – od poniedziałku do czwartku w godz. 12.15 – 14.00 – Biuro Pełnomocnika ds. Pacjenta (Budynek A, poziom 1, pokój 118)

Zachęcamy do Kontaktu telefonicznego: +48/ 782 118 112