Apteka szpitalna

Kierownik Apteki Szpitalnej: mgr farmacji Justyna Staducka
Z-ca kierownika: mgr farmacji Beata Zielony

Kontakt: 65 52 53 291

Budynek B, poziom zero

UWAGA ! Apteka szpitalna nie prowadzi sprzedaży leków i nie realizuje recept