Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora szpitala.

Skład Rady Społecznej:
Ewa Panowicz – Przewodnicząca Rady Społecznej

Henryk Szymański – Członek Rady
Janusz Krysztofiak – Członek Rady
Barbara Mroczkowska – Członek Rady
Tomasz Kusior – Członek Rady
Jarosław Wawrzyniak – Członek Rady
Marek Sowa – Członek Rady
Feliks Kosicki – Członek Rady
Adriana Machowiak – Członek Rady
Marek Goryniak – Członek Rady