Każdy pacjent z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego, lub miejscowo złośliwego, ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tzw. Pakietu Onkologicznego. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie posiada bardzo szeroką bazę diagnostyczno-leczniczą spełniającą standardy europejskie, która umożliwia przeprowadzenie wszelkich procedur związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem onkologicznym pacjentów zgłaszających się z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). Kartę DiLO może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) oraz lekarz udzielający świadczeń szpitalnych. Rejestracja pacjentów z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego odbywa się osobiście, w godz. 9.00-13.00 u Koordynatora pakietu onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie lub telefonicznie (tel. +48/725-116-112).

Budynek B, poziom 2, gabinet 237, obok Zakładu Rehabilitacji