Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 6 – ODWOŁANY

Posted on

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT z dnia 20 sierpnia 2021r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE   Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 5 – ZAKOŃCZONY

Posted on

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT z dnia  10 sierpnia 2021R. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE   Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., […]

Konkurs ofert nr 4/2021 – zakończony

Posted on

KOMUNIKAT   W oparciu o ogłoszony dnia 13 maja 2021r. konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie informuje o kolejnym przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 23.06.2021r. na dzień 25.06.2021r.                                                           Dyrektor […]