Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne nr 1

Posted on

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT z dnia 12 stycznia 2022 roku DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE   Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 11 – ZAKOŃCZONY

Posted on

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT z dnia  08 listopada  2021r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE   Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 6 – ODWOŁANY

Posted on

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT z dnia 20 sierpnia 2021r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE   Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 5 – ZAKOŃCZONY

Posted on

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT z dnia  10 sierpnia 2021R. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE   Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., […]