WAŻNA INFORMACJA! Ulegają zmianie numery telefonów do Poradni Ginekologicznej, Otolaryngologicznej, Onkologicznej, Hematologicznej oraz Psychiatrycznej, a także Gastroenterologicznej, Neurologicznej, Neurochirurgicznej i Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej. Dla tych poradni NOWY nr telefonu 65 356 82 83. Zapraszamy w godzinach pracy poradni.

Klauzula informacyjna – rejestracja do poradni – email

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie stworzył możliwość rejestrowania się do poradni specjalistycznych leszczyńskiego szpitala za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pacjenci chcący skorzystać z tej możliwości mogą wysłać email na adres:

poradnie@wsz.leszno.pl

W mailu należy podać następujące informacje: – numer PESEL – numer skierowania elektronicznego – numer telefonu do kontaktu.

Po weryfikacji poprawności przekazanych danych pacjent otrzyma drogą mailową informację o terminie wizyty w poradni specjalistycznej.

Informujemy, że nadal możliwa jest rejestracja do poradni specjalistycznych osobiście lub telefonicznie.

Poradnia chirurgii ogólnej

Budynek F, poziom 0

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

Telefon: 65 356 82 83

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Budynek F, poziom 0

Zapisy do kolejki oczekujących:

  • przypadki stabilne  – termin ok. 6 miesięcy
  • przypadki pilne – termin ok. 4 tygodnie

Rejestracja pacjentów zapisanych w godz: 7:30 – 12:00

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:00

Telefon: 65 52 53 315

Poradnia diabetologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 104

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:30 środa

Telefon: 65 52 53 186

Poradnia gastroenterologiczna

Budynek F, poziom 2

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 65 356 82 83

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Budynek A, poziom 2, pokój 124

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 65 356 82 83

Poradnia hematologiczna

Budynek A, poziom 2 pokój 113

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 65 356 82 83

Poradnia kardiologiczna

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem: PORADNIA KARDIOLOGICZNA.

PACJENCI NA WIZYTY PROSZENI SĄ O PRZYCHODZENIE WG WYZNACZONYCH GODZIN DO REJESTRACJI.

Poradnia czynna od godz. 7.30 do 15.00

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:00

Telefon: 65 52 53 283

Poradnia kardiologiczna kontroli urządzeń wszczepialnych serca i zaburzeń rytmu serca

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem: PORADNIA KARDILOGICZNA, pokój 47A

W poradni prowadzone są kontrole wszystkich typów stymulatorów, kardiowerterów- defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT).

 

Personel lekarski: dr n.med. Ewa Bartela, lek. Aleksandra Kutrowska, dr hab. med. Marek Prech, dr n. med. Marcin Dzidowski,

Rejestracja telefoniczna w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 14.30 – telefon: 725 014 593 .

Pacjenci, którzy zgłaszają się na pierwszą wizytę do poradni, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, dokumentacji medycznej, dokładnego spisu zażywanych leków oraz paszportu stymulatora/kardiowertera.

 

W poradni wykonywane są także konsultacje przed planowanymi badaniami elektrofizjologicznymi i zabiegami ablacji RF – dr n med. Marcin Dzidowski (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

 

Rejestracja telefoniczna w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 14.30 – telefon: 725 014 593.

Pacjenci, którzy zgłaszają się na konsultację, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, pełnej dokumentacji medycznej oraz spisu zażywanych leków.

Poradnia leczenia bólu

Budynek A, poziom 2, pokój 122

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 12:00  wtorek i piątek

Telefon: 65 52 53 180

Poradnia logopedyczna

Budynek A, poziom 2. pokój 118

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz:

  • poniedziałek 14:00 – 18:00
  • środa               8:00 – 12:00
  • czwartek        14:00 – 18:00

Telefon: 65 52 53 310

Poradnia neonatologiczna

Budynek A, poziom 1, wejście II – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja we wtorki, środy i czwartki w godz: 10.00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 127

Położna neonatologiczna: Maria Helińska

Poradnia neurochirurgiczna

Budynek A, poziom 2 pokój 135

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 65 356 82 83

 

Poradnia neurologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 137

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon:  65 356 82 83

 

Poradnia onkologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 111

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 65 356 82 83

Poradnia otolaryngologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 138

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 65 356 82 83

 

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8-15

pod specjalnym numerem tel. 663-111-229

Poradnia psychologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 117

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 603 069 170  w PON i WT

Poradnia urologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 128

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:30

Telefon: 65 52 53 170

Poradnia zdrowia psychicznego

Budynek A, poziom 2, pokój 131

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon:65 356 82 83

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie przy ul. Kiepury 45.

Świadczenia realizowane: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 danego dnia do godz. 800 dnia następnego.

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), wejście na prawo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem „POMOC WIECZOROWA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA”. Numer telefonu dla pacjentów: 65 52 53 670.