Poradnia chirurgii ogólnej

Budynek F, poziom 0

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:00

Telefon: 65 52 53 310

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Budynek F, poziom 0

Zapisy do kolejki oczekujących:

  • przypadki stabilne  – termin ok. 6 miesięcy
  • przypadki pilne – termin ok. 4 tygodnie

Rejestracja pacjentów zapisanych w godz: 7:30 – 12:00

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:00

Telefon: 65 52 53 315

Poradnia diabetologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 104

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:30 środa

Telefon: 65 52 53 186

Poradnia gastroenterologiczna

Budynek F, poziom 2

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 15:00

Telefon: 65 52 53 120  PON, ŚR, CZW

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Budynek A, poziom 2, pokój 124

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 13:00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 163

Poradnia hematologiczna

Budynek A, poziom 2 pokój 113

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 13:00

Rejestracja telefoniczna w godz: 13:00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 188

Poradnia kardiologiczna

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem: PORADNIA KARDIOLOGICZNA.

PACJENCI NA WIZYTY PROSZENI SĄ O PRZYCHODZENIE WG WYZNACZONYCH GODZIN DO REJESTRACJI.

Poradnia czynna od godz. 7.30 do 15.00

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:00

Telefon: 65 52 53 283

Poradnia kardiologiczna kontroli urządzeń wszczepialnych serca i zaburzeń rytmu serca

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem: PORADNIA KARDILOGICZNA, pokój 47A

W poradni prowadzone są kontrole wszystkich typów stymulatorów, kardiowerterów- defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT).

 

Personel lekarski: dr n.med. Ewa Bartela, lek. Aleksandra Kutrowska, dr hab. med. Marek Prech, dr n. med. Marcin Dzidowski,

Rejestracja telefoniczna w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 14.30 – telefon: 725 014 593 .

Pacjenci, którzy zgłaszają się na pierwszą wizytę do poradni, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, dokumentacji medycznej, dokładnego spisu zażywanych leków oraz paszportu stymulatora/kardiowertera.

 

W poradni wykonywane są także konsultacje przed planowanymi badaniami elektrofizjologicznymi i zabiegami ablacji RF – dr n med. Marcin Dzidowski (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

 

Rejestracja telefoniczna w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 14.30 – telefon: 725 014 593.

Pacjenci, którzy zgłaszają się na konsultację, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, pełnej dokumentacji medycznej oraz spisu zażywanych leków.

Poradnia leczenia bólu

Budynek A, poziom 2, pokój 122

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 12:00  wtorek i piątek

Telefon: 65 52 53 180

Poradnia logopedyczna

Budynek A, poziom 2. pokój 118

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz:

  • poniedziałek 14:00 – 18:00
  • środa               8:00 – 12:00
  • czwartek        14:00 – 18:00

Telefon: 65 52 53 310

Poradnia neonatologiczna

Budynek A, poziom 1, wejście II – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja we wtorki, środy i czwartki w godz: 10.00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 127

Położna neonatologiczna: Maria Helińska

Poradnia neurochirurgiczna

Budynek A, poziom 2 pokój 135

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz.: 7:30 – 13:00

Prosimy o dokonanie rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Rejestracja telefoniczna w godz.: 13:00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 152

Poradnia neurologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 137

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz.: 7:30 – 14:00

Rejestracja telefoniczna w godz.: 13:00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 152

 

Poradnia onkologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 111

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 13:00

Rejestracja telefoniczna w godz: 13:00 – 14:00

Telefon: 65 52 53 188

Poradnia otolaryngologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 138

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 9:30 od PON do CZW

Telefon: 65 52 53 151

 

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8-15

pod specjalnym numerem tel. 663-111-229

Poradnia psychologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 117

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Telefon: 603 069 170  w PON i WT

Poradnia urologiczna

Budynek A, poziom 2, pokój 128

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 14:30

Telefon: 65 52 53 170

Poradnia zdrowia psychicznego

Budynek A, poziom 2, pokój 131

Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń

 

Rejestracja w godz: 7:30 – 12:00

Telefon: 65 52 53 120 w piątki

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie przy ul. Kiepury 45.

Świadczenia realizowane: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 danego dnia do godz. 800 dnia następnego.

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem „POMOC WIECZOROWA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA”. Numer telefonu dla pacjentów: 65 52 53 670.