Zasady przyjmowania pacjentów do leczenia szpitalnego:

 1. Pacjenci ze skierowaniem do wskazanego oddziału szpitalnego na leczenie planowe przyjmowani są bezpośrednio w oddziale  przez ordynatora lub jego zastępcę albo lekarza przez niego wyznaczonego, wyłącznie w czasie normalnej ordynacji szpitala tj. w godz.7,3o – 15,o5.
 2. Pacjenci ze skierowaniem do wskazanego oddziału   zgłaszający się po godzinach normalnej ordynacji szpitala, przyjmowani są przez lekarza dyżurnego oddziału, który po zbadaniu pacjenta może:
  1. podjąć decyzję o przyjęciu chorego do oddziału /historię choroby zakłada rejestracja SOR/,
  2. zapisać pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia,
  3. odmówić przyjęcia a przyczynę odmowy wpisać na formularzu skierowania jako informację dla lekarza kierującego.
 3. Wyjątek od zasad ustalonych w punktach 1 i 2 stanowią przyjęcia pacjentów ze skierowaniem do oddziału kardiologicznego. Chorzy ci przyjmowani są przez całą dobę w oddziale SOR i konsultowani przez lekarza oddziału kardiologicznego, który na podstawie stanu klinicznego pacjenta i w oparciu o wyniki  wykonanych badań dodatkowych podejmuje decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia  tego pacjenta do oddziału kardiologicznego.
 4. Pacjenci ze skierowaniami do oddziałów zabezpieczanych w formie dyżurów lekarskich pod telefonem – po godzinach normalnej ordynacji szpitala przyjmowani są w oddziale SOR i pozostają pod opieką tego oddziału do czasu przybycia lekarza pełniącego dyżur pod telefonem, wezwanego na konsultacje przez lekarza dyżurnego SOR.
 5. Pacjenci bez skierowania zgłaszający się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjmowani są przez całą dobę w oddziale SOR, a następnie w razie konieczności hospitalizacji przekazywani są do właściwego oddziału szpitalnego.