Zdrowie pacjenta jest dla nas najważniejsze !

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie usług medycznych w pełni spełniających oczekiwania pacjentów i ich rodzin przy równoczesnym,
 stałym dopasowywaniu się do wymogów zmieniającego się otoczenia Szpitala oraz dostosowywania się do wytycznych
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Drodzy Przyjaciele i DARczyńcy

PUNKT INFORMACYJNY w Szpitalu

65 52 53 195

Uprzejmie informujemy , że od 24 września 2021 roku  poradnia kardiologiczna i kardiochirurgiczna zostały przeniesione do pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Pomocy Zdrowotnej.

(Wejście z zewnątrz )

Poradnia kontroli stymulatora zostanie przeniesiona od 1 października.

 

W związku z odwołaniem polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2020r. o wstrzymaniu odwiedzin na oddziałach szpitalnych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19 przywraca się warunkowo odwiedziny rodzin i osób bliskich na zasadach określonych poniżej:


1. Jednoczasowo przy pacjencie może przebywać JEDNA OSOBA (odwiedzający albo opiekun).

2. Odwiedziny możliwe są od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i święta w godzinach od 11:00 do 19:00 (za wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na którym odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach od 15:00 do 17:00). W pozostałych godzinach możliwe są odwiedziny u pacjentów w stanie ciężkim, pogarszającym się oraz terminalnym za zgodą ordynatora/kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego.

3. Pacjentom niepełnoletnim może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun przez całą dobę.

4. Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie przejść triage COVID obejmujący pomiar temperatury ciała oraz wywiad epidemiologiczny. Osoby z objawami infekcji nie mogą odwiedzać chorych w szpitalu.

5. Osobę odwiedzającą należy wprowadzić na oddział z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk).
6. Osoby odwiedzające mają możliwość dostarczyć pacjentom niezbędne rzeczy osobiste.

7. Triage COVID odbywać się będzie przy Wejściu Głównym do Szpitala (od ul. Szpitalnej). Nie jest możliwe wejście w celu odwiedzin przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej zastrzega sobie prawo częściowego lub całkowitego wstrzymania odwiedzin w dowolnym momencie.


NOWY HARMONOGRAM PRACY W PUNKCIE POBRAŃ WYMAZÓW Sars-CoV 2

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA W GODZINACH 7.00 - 9.00

POZOSTAŁE DNI PUNKT JEST NIECZYNNY !