Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie od 1.10.2019 uczestniczy w programie pilotażowym

„Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

W ramach programu kobieta w ciąży lub po porodzie przebywająca w oddziale ginekologiczno-położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie po wyrażeniu zgody na udział w programie otrzymywać będzie 5 posiłków w ciągu doby oraz będzie mieć dostęp do jadłospisu (dyżurka położnych lub strona internetowa szpitala www.wsz.leszno.pl).

Ponadto pacjentka ma możliwość wsparcia ze strony dietetyka z zakresu żywienia w ciąży lub po porodzie zarówno w trakcie hospitalizacji, jak i po jej zakończeniu

(kontakt do dietetyka mgr Karol Mulczyński

tel. kontk. 65 525 3783

lub mailowo: karol.mulczynski@wsz.leszno.pl).

Opieka dietetyka obejmuje okres przebywania poza szpitalem min. 2 miesiące po porodzie.

Pacjentki mogą korzystać także ze strony internetowej www.ncez.pl gdzie znajdują się materiały edukacyjne wypracone w ramach projektu Instytutu Żywności i Żywienia „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

W ramach NCEŻ pacjentka może uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl/