Kierownik Działu Pomocy Doraźnej: mgr Anna Sikora

Budynek E, poziom 0

Jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)

Jednostkami systemu są:

  1. szpitalne oddziały ratunkowe,

  2. zespoły ratownictwa medycznego,

  3. lotnicze zespoły ratownictwa (HEMS).

Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest dysponentem 4 Zespołów Ratownictwa Medycznego:

  • ZRM S – miejsce stacjonowania: Leszno, ul Okrężna 19,

  • ZRM P – miejsce stacjonowania: Leszno, ul Kiepury 45,

  • ZRM P – miejsce stacjonowania: Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29,

  • ZRM P- miejsce stacjonowania: Kąkolewo, ul. Krzywińska 12.

Zespół ratownictwa medycznego po przybyciu na miejsce zdarzenia niezwłocznie rozpoczyna medyczne czynności ratunkowe.

Kierującym akcją medyczną jest kierownik zespołu ratownictwa medycznego.