System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Jednostki systemu PRM to:

  • szpitalne oddziały ratunkowe,
  • zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,które mają zawarte umowy z NFZ.

Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Poza szpitalem pomocy udzielają zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły wysyła do pacjenta dyspozytor medyczny, po przyjęciu zgłoszenia na numer alarmowy 112 lub 999.

Z systemem PRM współdziałają również służby ratownicze, w szczególności:

  • Straż Pożarna,
  • Policja,
  • Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

LESZCZYŃSKIE RATOWNICTWO MEDYCZNE SKŁADA SIĘ Z NASTEPUJĄCYCH ZESPOŁÓW:

ZRM S1 (specjalistyczny) – stacjonujący w KM PSP w Lesznie, ul. Okrężna 19, skład zespołu: lekarz, pielęgniarka (-arz), ratownik medyczny, kierowca,

ZRM S2 (podstawowy) – stacjonujący w SOR WSzZ w Lesznie, skład zespołu; pielęgniarka (-arz), ratownik medyczny, kierowca,

ZRM PW (P1) (podstawowy) – stacjonujący we Włoszakowicach, skład zespołu: 2 ratowników medycznych, kierowca,

ZRM PK (P2) (podstawowy) – stacjonujący w Kąkolewie, skład zespołu: 2 ratowników medycznych, kierowca.