Programy unijne - Blog

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19 w województwie wielkopolskim – etap II, WRPO 2014-2020

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

w ramach Umowy Partnerstwa DZ-I-O/25/2020 z dnia 27 maja 2020 roku uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 pn.

„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19
w województwie wielkopolskim – etap II”

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji epidemiologicznej (w związku
z koronawirusem SARS-Cov-2) dzięki zwiększeniu możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych podmiotów leczniczych oraz innych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego.

Zadanie obejmuje inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 dla jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie. Zadanie obejmuje w szczególności:

  • zakup sprzętu medycznego
  • zakup wyposażenia do dezynfekcji
  • zakup wyposażenia obiektów
  • zakup wyposażenia laboratoriów
  • przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych mających na celu adaptację pomieszczeń do leczenia i diagnostyki pacjentów
  • zakup środków transportu – ambulanse

dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie.

Dzięki projektowi, we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie, z ulepszonych usług medycznych będzie mogło skorzystać blisko 3,5 mln osób.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:12 323 803,99 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:

12 200 565,94 zł