Programy unijne - Blog

Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, WRPO 2014-2020

Posted on

Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W […]

Programy unijne - Blog

Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Lesznie, WRPO 2007-2013

Posted on

W roku 2015 Samorząd Województwa zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tytuł: „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Lesznie” Kwota całkowita: 2 983 525,68 zł Kwota dofinansowania: 2 953 690,42 zł

Programy unijne - Blog

Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I, WRPO 2007-2013

Posted on

W roku 2015 Samorząd Województwa zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tytuł: „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związanego bezpośrednio […]

Programy unijne - Blog

Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II, WRPO 2007-2013

Posted on

W roku 2015 Samorząd Województwa zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tytuł: „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny […]