Oddział Okulistyczny

Ordynator: dr n. med. Tomasz Kazało
p.o. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Danuta Kubicka

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 454
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 455

Budynek C, poziom zero

 


Zadania oddziału

Rocznie wykonujemy ponad 1000 operacji chirurgicznych oraz ponad 400 zabiegów laserowych. Są to głównie operacje fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Wykonujemy również zabiegi przeciwjaskrowe, operacje zeza i zabiegi na aparacie ochronnym oka. Zabiezpieczamy też chirurgicznie pacjentów z urazami narządu wzroku w ramach dyżurów okulistycznych. Rozpoczęliśmy również zabiegi operacyjne tylnego odcinka oka – witrektomia.