Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Ordynator: lek. Łukasz Kasprzak
Z-ca Ordynatora: lek. Krystian Majewski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Olesińska

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 434
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 430

Budynek C, poziom 6

Zadania oddziału

Wykonujemy pełną diagnostykę nefrologiczną z oligobiopsjami nerek włącznie, diagnostykę wczesnych i zaawansowanych postaci chorób układu moczowego. Leczymy ostre i przewlekłe niewydolności nerek, prowadzimy leczenie nerkozastępcze i hemodializy. Ściśle współpracujemy z okolicznymi ambulatoryjnymi stacjami dializ, wspierając je w najcięższych przypadkach.

Osiągnięcia oddziału 

Jesteśmy pierwszym oddziałem nefrologicznym w Wielkopolsce, który wykonywał biopsję nerek w warunkach poza klinicznych. Jako pierwsi w Wielkopolsce rozpoczęliśmy wykonywanie dostępów naczyniowych przy pomocy cewników dializacyjnych. Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się ośrodkami nefrologicznymi w Polsce, zarówno klinicznymi jak i oddziałami regionalnymi.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale aktywnie pracują w ramach różnych towarzystw naukowych, zajmując tam honorowe stanowiska jak, V-ce Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Oddziału PTN. Są autorami szeregu prac naukowych i doniesień klinicznych. Biorą udział w komisjach egzaminacyjnych z zakresu nefrologii. Oddział był także organizatorem, bardzo wysoko ocenianej, ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wielkopolskie Aktualności Nefrologiczne.