Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Pacjenci,

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadzam co następuje:

Przyjęcia do Poradni odbywają się po uprzednim zarejestrowaniu się telefonicznym do godziny 12:00

        do Poradni Chirurgicznej 655253310 czynne są od godziny 9:00, rejestracja telefoniczna od godziny 7:30 do 9:00

        Poradni Ortopedycznej 655253315 czynne są od godziny 9:00 rejestracja telefoniczna od godziny 7:30 do 9:00

        Poradni Urologiczna 655253170 – od godziny 8:00

        Poradnia Laryngologiczna 655253150 – od godziny 8:00

        Neurochirurgiczna/Neurologiczna 655253152 – od godziny 8:00

        Ginekologiczno-Położnicza 655253177 lub 163 – od godziny 8:00

        Gastroenterologiczna 655253320 – czynne od godziny 8:00

Wejście do szpitala w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:00 odbywać się będą przez Punkt Selekcji znajdujący się w budynku głównym.

Wyjście ze szpitala odbywać się będzie od strony Poradni Chirurgicznej (oznaczone zieloną strzałką)

 

lek.med. Tomasz Karmiński

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Lesznie

 

 

 

Komunika3a

Komunika3a

 

komunikat virus 2

komunikat virus

Komunikat3cz2pop

 

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

w sprawie koronawirusa (SARS-CoV-2)

WSZ w Lesznie informuje, że nie wykonuje badań diagnostycznych w kierunku identyfikacji nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Badania wykonywane są w NIZP-PZH ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Tel. 22 54 21 230; fax 22 54 21 385

Zgodnie z informacjami w mediach, w najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne laboratoria, w związku z czym należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego – link : https://gis.gov.pl lub Ministerstwa Zdrowia, link : https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Sposób pobrania, przechowywania i transportu materiału do badań należy sprawdzać na stronie:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zlecenia-Badania.pdf

Zgodnie z Zasadami postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym podejrzanych pacjentów proszę kierować do wyzanczonych oddziałów zakaźnych. Na terenie województwa wielkopolskiego są to:

 1. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU, POZNAŃ, ul.KRYSIEWICZA 7/8 

2. SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, POZNAŃ ul. PRZYBYSZEWSKIEGO 49

3. SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, POZNAŃ ul. SZPITALNA 27/33

4. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁ. OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM. SP ZOZ POZNANIU, POZNAŃ ul. SZWAJCARSKA 3

5. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE, KONIN ul. SZPITALNA 45

 6. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU, KALISZ ul. POZNAŃSKA 79

 

Dyrektor WSzZ w Lesznie

lek. med. Tomasz Karmiński

 

 

 

ZAPRASZAMY REZYDENTÓW

 

 Oddział Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zaprasza lekarzy, którzy chcą rozpocząć specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dyrektor szpitala oferuje satysfakcjonujący dodatek do rezydentury.

W chwili obecnej posiadamy 6 miejsc specjalizacyjnych (łącznie dysponujemy 8 miejscami, 2 miejsca zajęte; aktualnie dwóch lekarzy zainteresowanych podjęciem pracy).

W Oddziale są obecni następujący lekarze specjaliści: chorób wewnętrznych, diabetolog, reumatolog, hematolog oraz rezydent, a Oddział posiada 40 łóżek (w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru). Kadra pielęgniarska stanowi wieloletni i doświadczony zespół.

Zapewniamy zdobycie praktycznych umiejętności z dziedziny chorób wewnętrznych (USG jamy brzusznej, punkcję jamy opłucnej, otrzewnej, biopsję węzłów chłonnych, tarczycy, wątroby, biopsję szpiku oraz nakłucia diagnostyczne i lecznicze stawów). W Oddziale znajdują się: Pracownia USG, Pracownia badań metodą Holtera (EKG, ABPM), Pracownia Endoskopii.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest placówką wieloprofilową dającą możliwości odbycia staży w programie specjalizacji (po uzyskaniu specjalizacji z chorób wewnętrznych istnieje możliwość otwarcia specjalizacji w dziedzinach szczegółowych).

Szanowni Państwo,

Na uwagę zasługuje kilka istotnych informacji: lekarz rezydent nie udaje się do pracy w SOR, może konsultować pacjentów podczas samodzielnych dyżurów i decydować o przyjęciu na Oddział. Ponadto, podczas samodzielnych dyżurów, Ordynator Oddziału, bądź Jego zastępca zapewnia o całodobowym i bezproblemowym kontakcie.

 

Zapraszamy do kontaktu: 65/ 52 53 113

 

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programóww zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 ze zm.),

ogłasza otwarty nabór partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursie nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Treść ogłoszenia

 Załącznik do pobrania

 


 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zatrudni lekarzy do realizacji świadczeń zdrowotnych:

  • SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE PRACA
  • Kontakt: 65 5253133

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PONADTO Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na stanowiska związane z naborem kadry, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w CV ( CV bez klauzuli będzie automatycznie dyskwalifikowane w procesie rekrutacji)


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszych dokumentach, przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , dla celów niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko ........................... (wpisać stanowisko, na które składa się dokumenty), jak i dla przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom powiązanym z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, dla celów prowadzonych przez te podmioty rekrutacji na jakiekolwiek stanowisko.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul.Kiepury 45
Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do żądania usunięcia moich danych w każdej chwili., a także prawo do żądania przenoszenia danych.

CERTYFIKATY

 

 cert hem