Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia , Działania 12.1 Rozwój systemu Ratownictwa Medycznego Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów

Kwota dotacji: 1 191 233,00 PLN

Planowana wartość inwestycji: 2 373 401,82 PLN

Data podpisania umowy: 26 wrzesień 2011 roku

Nr umowy: UDA-POIS.12.01.00-00-307/08

W wyniku realizacji projektu osiągnięto liczne rezultaty. Priorytetowym rezultatem jest bezpieczeństwo i komfort udzielania pomocy medycznej osobom zagrożonym utratą życia lub zdrowia . Prowadzone akcje ratunkowe , dzięki wysokim standardom sanitarnym staną się bezpieczne dla pacjenta i komfortowe dla personelu, korzystającego z infrastruktury najnowszej generacji. Innymi rezultatami realizacji projektu są:

  • Podniesienie standardów infrastruktury ochrony zdrowia , standardów technicznych i technologicznych
  • Zwiększenie niezawodności pomocy w przypadkach nagłych zagrożenia życia i zdrowia,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów,
  • Gotowość szpitalnego oddziału ratunkowego na interwencje w nowych zagrożeniach

Projekt obejmował następujące obszary:

  • etap I część oddziału zlokalizowanego w bud. 1C/ obszar obserwacji, obszar wstępnej intensywnej terapii, pomieszczenia personelu,
  • etap II część oddziału zlokalizowanego w bud. 1E/ obszar resuscytacyjno- zabiegowy, obszar terapii natychmiastowej,
  • etap III część oddziału zlokalizowanego w bud. 1E/ obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, obszar konsultacyjny, obszar zaplecza administracyjno- gospodarczego

Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zabezpieczenia wysokospecjalistycznej opieki medycznej oraz zapewniła równoległy wzrost dostępności do usług medycznych.

www.csioz.gov.pl

CERTYFIKATY

 

 cert hem