Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

 

W roku 2015 Samorząd Województwa zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Tytuł: „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I”


Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związanego bezpośrednio z procesem leczenia dla:
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu  
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza  
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu- Wojewódzkiego Szpital Zespolony w Koninie
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie  
 - Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku
 W ramach projektu zakupiono łącznie 198 szt. urządzeń i sprzętu medycznego.


 Kwota całkowita: 24 887 158,28 zł 
 Kwota dofinansowania: 24 632 259,08 zł 

 

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem