Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik:  lek. med. Roman Pioterek
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Szturo

Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Marcin Gbiorczyk, Ratownik medyczny

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 502
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 510

Budynek E

Szpitalny Oddział Ratunkowy (czyli w skrócie SOR) powinien ratować ludzi, których życie jest w niebezpieczeństwie – ich zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi. Temu zadaniu podporządkowana jest zarówno wyspecjalizowana i wysoko wykwalifikowana kadra medyczna jak wyposażenie oddziału. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną, a tak niestety często traktują go pacjenci

W przypadku nagłego zachorowania nie będącego stanem nagłego zagrożenia życia należy udać się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Lekarze rodzinni przyjmują w godzinach od 8:00 do 18:00. Jeżeli lekarza rodzinnego nie ma w godzinach przyjmowania to ma on obowiązek wskazać innego lekarza do którego może się zgłosić pacjent. Jeśli sytuacja ma miejsce po godzinie 18:00 lub w dni wolne od pracy i nie można czekać do następnego dnia roboczego to należy zgłosić się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdującej się w budynku szpitala.

SOR nie świadczy usług:

  • zmiany opatrunków,
  • podawania iniekcji,
  • zdejmowania szwów,
  • wymiany cewników,
  • usuwania kleszczy

Czym się zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego. Lekarz dyżurujący na oddziale ratunkowym:

  • przeprowadza wstępną diagnostykę
  • decyduje o podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • zapewnia w razie konieczności niezwłoczny transport sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.
  •