Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik:  lek. Łukasz Nowaczyk, Specjalista medycyny ratunkowej
Ratownik Koordynujący SOR : Marcin Gbiorczyk, Ratownik medyczny

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 502
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 510

Budynek E

 

Czym zajmuje się Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Segregację medyczną osób przybywających do SOR, przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia osoby, zakwalifikowaniu jej do jednej z kategorii, z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba jest przydzielana do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

  1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

  2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

  3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

  4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

  5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Poz. 1213.