Oddział Pediatryczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Danuta Załuska, Specjalista Pediatra
P.O. Pielęgniarza oddziałowego: Jacek Krzyżostaniak

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 483
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 480

Budynek D, poziom 2

Zadania oddziału

Oddział  zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką dzieci od 1 miesiąca do 18 roku życia. Prowadzimy w pełnym zakresie podstawową diagnostykę pediatryczną oraz w poszerzonym zakresie kardiologiczną – badania echokardiograficzne z dopplerem, monitorowanie holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego, testy pionizacyjne, nefrologiczną – cystografię mikcyjną, urografię, Ponadto, szeroki przekrój badań usg, gastroenterologicznych – badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz biopsja jelita. Prowadzimy diagnostykę KT (u dziecka w każdym wieku) oraz NMR głowy (u dzieci powyżej 11 roku życia). 

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale mają zapewnioną opiekę psychologiczną, zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia dydaktyczne pod opieką nauczyciela.