Oddział Pediatryczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Danuta Załuska, Specjalista Pediatra
P.O. Pielęgniarza oddziałowego: Jacek Krzyżostaniak

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 483
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 480

Budynek D, poziom 2

 

Zadania oddziału

Oddział  zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką dzieci od 1 miesiąca do 18 roku życia. Prowadzimy w pełnym zakresie podstawową diagnostykę pediatryczną oraz w poszerzonym zakresie kardiologiczną – badania echokardiograficzne z dopplerem, monitorowanie holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego, testy pionizacyjne, nefrologiczną – cystografię mikcyjną, urografię, uroflowometrię, szeroki przekrój badań usg, gastroenterologiczną – badania endoskopowe przewodu pokarmowego, biopsja jelita, neurologiczną – eeg, KT, NMR (z możliwością znieczulenia ogólnego do NMR dzieci powyżej 3 roku życia). Prowadzimy Poradnie: Kardiologiczną i Gastroenterologiczną.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale mają zapewnioną opiekę psychologiczną, zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia dydaktyczne pod opieką nauczyciela. Posiadamy salę komputerową z dostępem do internetu.