Oddział Otolaryngologiczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Iuri Gaspar
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Giera

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 464
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 460

Budynek C, poziom zero

Oddział Laryngologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie dysponuje 20 łóżkami, salą zabiegową, pooperacyjną, pracownią endoskopii i audiometrii.
W strukturach oddziału działa przyszpitalna Poradnia  Laryngologiczna, która obejmuje opieką ambulatoryjną pacjentów miasta Leszna, rejonu dawnego województwa leszczyńskiego oraz przyległych powiatów, W oddziale zatrudnieni są doświadczeni lekarze z II stopniem specjalizacji.
Oddział pełni całodobowe dyżury w ścisłym kontakcie z SOR, zaopatrując stany nagłe i urazy.
Działalność podstawowa obejmuje diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych chorób zapalnych oraz  urazów w obrębie głowy i szyi. Szczególny nacisk położony jest na wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych w czym wykorzystane są nowoczesne techniki obrazowania (KT, USG, MRI) oraz szeroko pojęta endoskopia.
Działający w strukturach szpitala Zakład Patomorfologii umożliwia badanie biopsyjne i patomorfologiczne.
Również prowadzone są  badania przesiewowe słuchu u dzieci pozwalające na wczesne wykrywanie, leczenie  i rehabilitację tych zaburzeń.
Oddział współpracuje z Kliniką Otolaryngologii ,Kliniką Foniatrii i Audiologii, Kliniką Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddziałem Chirurgii Głowy i Szyi Wielkopolskiego Centrum Onkologii.