Oddział Neonatologiczny

Kierownik oddziału:  dr n. med. Iwona Czarnecka-Jackowiak
Z-ca Kierownika oddziału: lek. Izabela Prałat, specjalista neonatolog
Położna oddziałowa: mgr Justyna Długiewicz, położna 

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 363
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 360
Dyżurka lekarska: 65 52 53 362
 
Budynek C, poziom 2

Zadania oddziału

Oddział Neonatologiczny posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym systemie opieki perinatalnej, czyli posiada kompetencje do opieki nad chorymi noworodkami i wcześniakami od 32 tygodnia ciąży. W Oddziale leczone są dzieci urodzone w tutejszym szpitalu, jak i przekazane z oddziałów noworodkowych innych szpitali. W skład Oddziału wchodzą:- Oddział Noworodków Fizjologicznych (system Rooming-in)- Oddział Patologii Noworodka- Oddział Intensywnej Terapii Noworodka (OITN)- Poradnia Neonatologiczna System Rooming-in umożliwia zdrowemu noworodkowi przebywanie w jednym pokoju z matką, co jest podstawą promowanego przez Oddział karmienia naturalnego. W obrębie Oddziału Fizjologii znajduje się obszerny i nowocześnie wyposażony pokój laktacyjny. W systemie Rooming -in prowadzona jest również fototerapia, jako forma leczenia żółtaczki noworodków. W ramach opieki nad noworodkiem prowadzone są badania przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych, realizowany jest program przesiewowego badania słuchu, wykonywane są szczepienia ochronne zgodnie z wytycznymi zaktualizowanego kalendarza szczepień. W Oddziale Patologii Noworodka oraz w OITN przebywają dzieci wymagające obserwacji i diagnostyki, noworodki chore i wcześniaki intensywnie nadzorowane i leczone. Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem do nieinwazyjnego monitorowania biofizycznego. Zapewniony jest całodobowy dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej przy użyciu mikrometod. Wewnątrz Oddziału wykonywane są przez neonatologów badania ultrasonograficzne, a diagnostyka radiologiczna, dostępna całą dobę, odbywa się „przyłóżkowo”, przy użyciu aparatu jezdnego. Chore noworodki i wcześniaki przebywają w nowoczesnych inkubatorach, a ich mamy mają możliwość „kangurowania” maluchów. W OITN noworodki niewydolne oddechowo leczone są zarówno metodami nieinwazyjnymi, jak i prowadzona jest u noworodków zaintubowanych zastępcza wentylacja mechaniczna przy użyciu nowoczesnych respiratorów. Z sali porodowej chore noworodki przekazywane są do OITN inkubatorem transportowym, wyposażonym w aparat wspierający oddech. W ramach współpracy z innymi oddziałami WSzZ noworodki korzystają z konsultacji specjalistów z dziedziny okulistyki, kardiologii, radiologii, ortopedii, fizjoterapii. Dostępna jest dla matek kompleksowa opieka psychologiczna. Oddział współpracuje również z wyznaczonymi oddziałami III stopnia referencyjności, to jest z Oddziałem Noworodkowym w Ostrowie Wielkopolskim, jak i z Kliniką Neonatologii w Poznaniu. W czasie funkcjonowania Oddziału udało się stworzyć wykwalifikowany zespół specjalistów lekarzy, pielęgniarek i położnych, starających się wdrażać nowoczesne metody terapeutyczne, nie zapominając jednocześnie o podstawowej zasadzie stałego kontaktu matki z dzieckiem. Oddział dysponuje doświadczonym personelem, który stałe podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i sympozjach.