Oddział Kardiologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem: doc. dr hab. n. med. Marek Prech
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Ewa Bartela
Koordynator Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego: lek. Przemysław Wójcik, Specjalista Kardiolog
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Justyna Skrzypczak

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 391
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 390
Dyżurka lekarska: 65 52 53 393

Budynek C, poziom 4

Telefon zawałowy (do kontaktu dla jednostek ochrony zdrowia): 724 461 881

Charakterystyka oddziału:

Oddział kardiologiczny dysponuje 38-łóżkowym zapleczem. Posiada salę intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz system telemetrycznego nadzoru EKG.
Oddział posiada akredytację na szkolenie i prowadzenie specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych.

Zadania oddziału:
Oddział jest ukierunkowany na diagnostykę i leczenie pacjentów w następujących schorzeniach:

  • ostre zespoły wieńcowe (w tym zawał serca)
  • stabilna postać choroby niedokrwiennej serca
  • niewydolność serca
  • wady serca
  • zaburzenia rytmu i przewodnictwa
  • nadciśnienie tętnicze
  • zatorowość płucna.

W strukturach oddziału funkcjonują pracownie: echokardiograficzna, holterowska i prób wysiłkowych

W ramach Szpitala Oddział ściśle współpracuje z Pracownia Hemodynamiki (leczenie choroby wieńcowej) oraz Pracownią Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca (zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca, implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i urządzeń resynchronizujących (CRT-P/CRT-D)

Ponadto Oddział współpracuje z ośrodkami kardiochirurgii w Poznaniu i Wrocławiu.

.