Oddział Chorób Wewnętrznych

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Adrian Jędrzejewski
 Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Polerowicz
Kontakt:
Sekretariat: 65 52 53 412   Dyżurka lek.: 65 52 53 416   Punkt pielęg.: 65 52 53 410

Budynek C, poziom 5

 

Oddział dysponuje 45 łóżkami chorych, w tym 4 łóżka w sali intensywnego nadzoru z możliwością monitorowania funkcji życiowych u chorych z zaburzeniami układu krążenia lub ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi.

Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz odbywania staży z zakresu chorób wewnętrznych wymaganych w realizacji programu innych specjalizacji.

W oddziale realizowana jest diagnostyka i leczenie z szerokiego zakresu chorób wewnętrznych: schorzeń układu pokarmowego, hematologii – w tym chorób rozrostowych, układu oddechowego, reumatologii, zaburzeń metabolicznych (głównie cukrzycy), endokrynologicznych oraz chorób układu krążenia.

Posiadany sprzęt oraz możliwość współpracy z innymi pracowniami diagnostycznymi oraz konsultantami szpitala, umożliwia szybkie rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Oferujemy szeroki zakres badań biochemicznych, nieinwazyjnych oraz inwazyjnych: USG (pełen zakres z badaniem dopplerowskim i kontrolowanymi biopsjami narządowymi); tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny; endoskopowa diagnostyka i zabiegi przewodu pokarmowego, w tym endoskopowe protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych; bronchofiberoskopia; punkcje diagnostyczne i odbarczające jam ciała oraz drenaż jamy opłucnowej; holter EKG i RR; badania spirometryczne.

Lekarze pracujący w oddziale udzielają porad w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych (diabetologicznej, hematologicznej, reumatologicznej), co umożliwia pacjentom kontynuację leczenia po zakończeniu hospitalizacji.