Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału: lek. Wojciech Kłobukowski
Pielęgniarka oddziałowa: specjalistka AiIT Lucyna Wójcik
Z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Monika Sterna
Pielęgniarka koordynująca: mgr Elżbieta Buchwald

Kontakt telefoniczny
Dyżurka Oddziałowej: 65 525 33 34
Punkt pielęgniarski: 65 525 33 30
Punkt lekarski: 65 525 33 32

Budynek C, poziom 1

 

Zadania oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie wyposażony w zaawansowane techniki podtrzymywania funkcji życiowych, dostępne jedynie w oddziałach AiIT, ma za zadanie czasowego wspomagania życia pacjent, które zostało zagrożone w przebiegu potencjalnie odwracalnego procesu chorobowego. Prowadzenie bardzo inwazyjnej terapii jest uzasadnione jeśli jest stosowane w stanach potencjalnie odwracalnej niewydolności narządowej dającej realne szanse na powrót pacjenta do środowiska, w którym funkcjonował przed zachorowaniem. Innymi słowy w AiIT leczeni są chorzy, którzy rokują wyzdrowieniem i powrotem do społeczeństwa.

W AiIT WSzZ w Lesznie leczeni są najciężej chorzy pacjenci w stanach zagrożenia życia, najczęściej w przebiegu: chorób chirurgicznych, internistycznych, neurologicznych, położniczych, urazów wielonarządowych i czaszkowo-mózgowych, ciężkich infekcji (sepsa), wstrząsów o różnej etiologii oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia, a także po rozległych operacjach. W tym celu AiIT dysponuje nowoczesnymi respiratorami, bronchofiberoskopami, aparatem do terapeutycznej wymiany osocza (plazmaferezy) i ciągłych terapii nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową oraz możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego. Oprócz zintegrowanego monitorowania podstawowych parametrów życiowych (EKG, pulsoksymetria, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura, kapnometria) w AiIT prowadzone jest zaawansowane monitorowanie parametrów hemodynamicznych. W codziennej praktyce diagnostycznej i leczniczej wykorzystuje się pompy infuzyjne do leczenia, strzykawki automatyczne, aparat ultrasonograficzny, istniej stały dostęp do konsultacji specjalistycznych, szerokiej diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz radiologicznej (m.in. tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny na terenie szpitala).

Ponadto AiIT zaopatruje w zakresie prowadzenia znieczuleń 7 sal operacyjnych w obrębie bloku operacyjnego, 3 sale operacyjne poza blokiem operacyjnym i 5 stanowisk znieczulenia, na których wykonywane są operacje z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, ortopedii i chirurgii urazowej, neurochirurgii, laryngologii, okulistyki, urologii, ginekologii i położnictwa. Rocznie wykonywanych jest ok. 6800 znieczuleń ogólnych i regionalnych, również z wykorzystaniem aparatu USG.

W ramach działalności AiIT wykonywane są czasowe i stałe dostępy naczyniowe (porty naczyniowe) w ilości ok. 500 rocznie.

Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Leczenia Bólu.

Oddział AiIT w Lesznie współpracuje z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie kwalifikacji, przygotowań i organizacji pobrań narządów do przeszczepów po stwierdzeniu nieodwracalnego ustania funkcji mózgu.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Przyszli lekarze anestezjolodzy oraz pielęgniarki mają zapewniony cykl szkoleń wymaganych do uzyskania specjalizacji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy.