Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

 Krzysztof Albiński

p.o. Dyrektor szpitala

 lek. med. Tomasz Karmiński

p.o. zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

Arleta Dębowiak

zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych