Centralny blok operacyjny

Kierownik Centralnego Bloku Operacyjnego: mgr Dorota Jurga, specjalista w pielęgniarstwie operacyjnym
Z-ca Kierownika CBO: mgr Agnieszka Rządkowska
Pielęgniarka koordynująca: mgr Elżbieta Buchwald

Kontakt telefoniczny:
Kierownik CBO: 65 525 32 34
Punkt pielęgniarski: 65 525 32 35
Punkt lekarski: 65 525 32 43

Centralny Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie posiada 7 sal operacyjnych.

Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt chirurgiczny i anestezjologiczny, pozwalający wykonywać wszelkie wielospecjalistyczne  operacje, w tym także zabiegi laparoskopowe – w szczególności operacje: z endochirurgii laparoskopowej, ginekologii laparoskopowej, endourologii, zabiegi przezskórne – kruszenia kamieni w nerkach i drogach  moczowych (PCNL i URSL) oraz artroskopii.
Wykonujemy również  zabiegi onkologiczne, chirurgii plastycznej i naczyniowej oraz zabiegi wszczepienia  protezy stawów biodrowych, kolanowych i łokciowych.

Budynek F, poziom 2