Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Każdy pacjent z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego, lub miejscowo złośliwego, ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tzw. Pakietu Onkologicznego. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie posiada bardzo szeroką bazę diagnostyczno-leczniczą spełniającą standardy europejskie,która umożliwia przeprowadzenie wszelkich procedur związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem onkologicznym pacjentów zgłaszających się z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). Kartę DiLO może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) oraz lekarz udzielający świadczeń szpitalnych. Rejestracja pacjentów z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego odbywa się w gabinecie nr 237 Koordynatora pakietu onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (obok Zakładu Rehabilitacji na 2 piętrze), w godz. 9-13.00 osobiście, telefonicznie (tel. +48/725-116-112) CAŁĄ DOBĘ.

CERTYFIKATY

 

 cert hem