Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

W pomieszczeniach Szpitala przy ul. Kiepury 45 w Lesznie na podstawie zawartych umów najmu działają niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

  1. Centrum Dializ Fresenius, prowadzone od od 2011 roku przez Fresenius Nephrocare Polska
  2. Punkt Krwiodawstwa utworzony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 60-354 Poznań ul. Marcelińska 44

Wymienione NZOZ-y posiadają własny sprzęt i aparaturę medyczną do wykonywania udzielanych świadczeń zdrowotnych.

CERTYFIKATY

 

 cert hem