Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Początki rehabilitacji i fizykoterapii w leszczyńskim szpitalu sięgają lat siedemdziesiątych. Świadczenia te były realizowane w dysponujących skromnym wyposażeniem pomieszczeniach w budynku przy ul. Skarbowej. Od 1996 roku Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii WSzZ ma swoją siedzibę na I piętrze w budynku B szpital przy ul. Kiepury 45. Wraz z przeniesieniem placówki zakupiono również nowoczesną w owym czasie aparaturę medyczną. Od tego czasu placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt medyczny, przede wszystkim o zakupioną wiosną 2009r. ze środków finansowych pozyskanych z Narodowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowoczesną aparaturę do terapii falą uderzeniową, diatermią mikrofalową i służący do terapii energotonowej aparat HiToP. Podkreślić należy, iż aparatura ta jest rzadkością i jej posiadaniem mogą szczycić się nieliczne gabinety fizykoterapeutyczne nie tylko w wojewódzkie wielkopolskim, ale również w kraju.

Wysoką jakość świadczeń zapewnia personel medyczny, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez kształcenie w wyższych uczelniach medycznych oraz uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W skład personelu wchodzi:

  • 1 lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
  • 13 osób z tytułem magistra fizjoterapii,
  • 3 osoby z tytułem licencjata fizjoterapii,
  • 14 techników fizjoterapii,
  • 2 techników masażystów.

Potencjał Zakładu został uznany przez placówki kształcące fizjoterapeutów, których słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii WSzZ.
Świadczenia realizowane są poprzez:

  • fizjoterapię ambulatoryjną,
  • oddział rehabilitacji dziennej,
  • rehabilitację przyłóżkową w oddziałach szpitalnych.

W Zakładzie wykonywane są zabiegi w następujących zakresach:

Świadczenia zdrowotne udzielane są:

  • bezpłatnie: na podstawie skierowania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (lista świadczeń)
  • odpłatnie: po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem zakładu mgr Krystyną Maćkowiak codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 tel. 65 52 53 220 lub 65 52 53 221 lub na zlecenie lekarza (lista świadczeń)

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii czynny codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00.

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:30.

Rejestracja - planowanie zabiegów od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.

Kontakt z Zakładem Rehabilitacji i Fizykoterapii 65 52 53 220

W czasie korzystania z zabiegów w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w WSzZ w Lesznie pacjent nie może korzystać równocześnie z usług drugiej placówki w której zabiegi są refundowane przez NFZ.

CERTYFIKATY

 

 cert hem