Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Kierownik:  lek. med. Robert Pietrzak
Pielęgniarz oddziałowy: dr n. med. Mariusz Stachowiak

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 502
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 510 


Szpitalny Oddział Ratunkowy (czyli w skrócie SOR) powinien ratować ludzi, których życie jest w niebezpieczeństwie - ich zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi. Temu zadaniu podporządkowana jest zarówno wyspecjalizowana i wysoko wykwalifikowana kadra medyczna jak wyposażenie oddziału. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną, a tak niestety często traktują go pacjenci

W przypadku nagłego zachorowania nie będącego stanem nagłego zagrożenia życia należy udać się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Lekarze rodzinni przyjmują w godzinach od 8:00 do 18:00. Jeżeli lekarza rodzinnego nie ma w godzinach przyjmowania to ma on obowiązek wskazać innego lekarza do którego może się zgłosić pacjent. Jeśli sytuacja ma miejsce po godzinie 18:00 lub w dni wolne od pracy i nie można czekać do następnego dnia roboczego to należy zgłosić się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdującej się w budynku szpitala.

SOR nie świadczy usług:

 • zmiany opatrunków,
 • podawania iniekcji,
 • zdejmowania szwów,
 • wymiany cewników,
 • usuwania kleszczy

Czym się zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego. Lekarz dyżurujący na oddziale ratunkowym:

 • przeprowadza wstępną diagnostykę
 • decyduje o podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • zapewnia w razie konieczności niezwłoczny transport sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy: struktura

 • obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, a także wyboru procedur leczniczych w stanach nagłych, ponadto udziela się informacji rodzinom poszkodowanych
 • sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych z mniej nasilonymi objawami oraz chorych po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym tu też udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich
 • sala zabiegowa, obsewacyjna i gipsownia gdzie zaopatrywani są pacjenci urazowi
 • sala resuscytacyjno-zabiegowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny, umożliwiający wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych
 • transport sanitarny.

Perosnel medyczny

Asystenci oddziału to:

 • 1 specjalista medycyny ratunkowej i specjalista w chirurgii ogólnej,
 • 1 specjalista medycyny ratunkowej, specjalista w chorobach wewnętrznych, nefrolog
 • 1 specjalista medycyny ratunkowej, chirurg ogólny
 • 1 specjalista medycyny ratunkowej, transfuzjolog
 • 1 rezydent specjalizyjący się w medycynie ratunkowej

Ponadto lekarze współpracujący w ramach dyżurów medycznych.

Personel pielęgniarski to:

 • 27 pielęgniarek i ratowników medycznych w tym 10 osób ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego i osoby ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa AiIT

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem