Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Kierownik oddziału:  dr n. med. Iwona Czarnecka-Jackowiak
Pielęgniarka oddziałowa: Maria Helińska

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 363
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 360
Dyżurka lekarska: 65 52 53 362

Personel medyczny

Personel lekarski - 4 osoby, w tym:

 • specjalista pediatra neonatolog anestezjolog
 • dwóch lekarzy specjalizacji pediatra neonatolog
 • jeden lekarz w trakcie specjalizacji

Personel pielęgniarski: 25 osób, w tym:

 • pielęgniarka oddziałowa
 • 3 magistrów: pielęgniarstwa i położnictwa
 • 4 licencjatów pielęgniarstwa
 • pielęgniarka pediatryczna
 • 3 licencjatów położnictwa
 • 5 pielęgniarek
 • 6 położnych

Charakterystyka oddziału

Oddział Neonatologiczny jest oddziałem działającym w ramach II stopnia referencji. Od 1998 roku mieści sie w nowym budynku przy ul. Kiepury 45. Oddział dysponuje 30 łóżkami dla noworodków zdrowych w systemie matka z dzieckiem w salach 1- lub maksymalnie 2-osobowych. Oddział zaopatrzony jest w 3 stanowiska do intensywnej terapii, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz 6 stanowisk dla chorych noworodków w systemie opieki ciągłej.

Zadania oddziału

 • całodobowa opieka lekarsko - pielęgniarska nad noworodkiem
 • całodobowa pełna diagnostyka medyczna z wykorzystaniem mikrometody
 • kompleksowa opieka nad noworodkiem chorym i wcześniakiem
 • monitorowanie biofizyczne z zastosowaniem nowoczesnej aparatury
 • nieinwazyjne wspomaganie oddechu metodą Infant Flow oraz Bubble System
 • respiratoterapia
 • prowadzenie fototerapii
 • badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy
 • realizowanie programu przesiewowego badania słuchu
 • wykonywanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień
 • wstępna diagnostyka wad rozwojowych

Osiągnięcia oddziału

W czasie funkcjonowania Oddziału udało sie stworzyć wykwalifikowany zespół medyczny. Oddział dysponuje doświadczonym personelem, który stale podnosi kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i sympozjach. Oddział Neonatologiczny w ramach swojej działalności współpracuje z pozostałymi oddziałami WSzZ w Lesznie.

Zaplecze diagnostyczno - medyczne

 • Kardiomonitory
 • Inkubatory
 • Inkubatory transportowe
 • Łóżeczka grzewcze
 • Analizator laboratoryjny
 • Pulsoksymetry
 • Urządzenie do przesiewowych badań słuchu (rejestracji otoemisji akustycznych)
 • Zestawy do wspomagania oddechu noworodków typu Infant Flow i Bubble System
 • Monitor bezdechów Baby Sensen
 • Respiratory
 • Stanowiska do resuscytacji
 • Ogrzewacze
 • Pompy infuzyjne

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem