Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Elwira Kasprzak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jolanta Pawłowska

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 424
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 420


Personel medyczny

Lekarski: 7 lekarzy, w tym 5 specjalistów neurologii, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji

Pielęgniarski: 22 pielęgniarki, w tym 8 pielęgniarek z wykształceniem wyższym, 1 ze specjalizacją geriatryczną, 1 z długoterminową, 1 z rodzinną 

Charakterystyka oddziału

Oddział powstał w 1997 roku. Dysponuje 35 łóżkami w 5 salach 2 łóżkowych, 7 salach 3 łóżkowych, sali "R" - 4 łóżkowej. Oddział posiada salę rehabilitacyjną oraz pracownię EEG.
Sala "R" wyposażona jest w kardiomonitory i respiratory. 

Od roku 2005 funkcjonuje Pododdział Udarowy, w ramach którego utworzono pracownię ultrasonograficzną i badań holterowskich.

Zadania oddziału

Oddział Neurologii WSzZ w Lesznie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego oraz powikłań neurologicznych w przebiegu innych schorzeń. Około 30% pacjentów Oddziału stanowią chorzy z chorobami naczyniowymi  mózgu, głównie przyjmowani w trybie pilnym z powodu udaru niedokrwiennego (w większości) lub krwotocznego. Pozostali pacjenci hospitalizowani są najczęściej z powodu bólu i zawrotów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa z radikulopatią, neuropatii obwodowych, chorób mięśni, zespołów napadowych i otępiennych, chorób infekcyjnych, nowotworowych oraz autoimmunologicznych, w tym demienilizacyjnych (SM), a także chorób układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona) i neurozwyrodnieniowych.

Osiągnięcia oddziału 

Nasze osiągnięcia to fachowy, dobrze zorganizowany, współodczuwający i wyspecjalizowany personel lekarski, pielęgniarski i rehabilitacyjny, stale podwyższający swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, szkoleniach, zjazdach, podejmujący studia podyplomowe, czego efektem było m.in. utworzenie Pododdziału Udarowego, pracowni EEG, USG i holterowskiej. 

Zaplecze techniczne

Oddział posiada następujący sprzęt medyczny:

  • aparat USG Doppler
  • respiratory - 2 szt.
  • defibrylator - 1 szt.
  • kardiomonitory - 6 szt.
  • pompy infuzyjne - 3 szt.
  • pompa do karmienia dojelitowego - 1 szt.
  • aparat EKG
  • aparat EEG
  • aparat Holter EKG
  • aparat Holter RR  

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem