Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Ordynator: lek. med. Łukasz Kasprzak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Olesińska

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 434
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 430


Personel medyczny

Lekarski:

  • 2 specjalistów nefrologii 
  • 3 specjalistów chorób wewnętrznych
  • 3 lekarzy rezydentów

Pielęgniarski:

  • 18 pielęgniarek, w tym 5 magistrów pielęgniarstwa

W ramach swojej działalności oddział prowadzi specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych oraz staże cząstkowe z zakresu wielu innych specjalności (urologia, interna, anestezjologia, lekarz rodzinny, medycyna ratunkowa i inne).

Charakterystyka oddziału

Oddział Nefrologiczny WSzZ w Lesznie powstał w 1994 roku. Dysponuje 22 łóżkami na salach dwu i trzy osobowych oraz trzyłóżkową salą Intensywnej Opieki Nefrologicznej.
W roku 1979 założona została Stacja Dializ, w ramach której udostępniono 6 stanowisk w celu udzielenia pomocy wszelkim ostrym i powikłanym oraz przewlekłym przypadkom niewydolności nerek.

Oddział stanowi regionalny ośrodek nefrologiczny o dużym, 30 tetnim doświadczeniu.

Zadania oddziału

Wykonujemy pełną diagnostykę nefrologiczną z oligobiopsjami nerek włącznie, diagnostykę wczesnych i zaawansowanych postaci chorób układu moczowego. Leczymy ostre i przewlekłe niewydolności nerek, prowadzimy leczenie nerkozastępcze i hemodializy. Ściśle współpracujemy z okolicznymi ambulatoryjnymi stacjami dializ, wspierajac je w najcięższych przypadkach.

Osiągnięcia oddziału 

Jesteśmy pierwszym oddziałem nefrologicznym w Wielkopolsce, który wykonywał biopsję nerek w warunkach pozaklinicznych. Jako pierwsi w Wielkopolsce rozpoczęliśmy wykonywanie dostępów naczyniowych przy pomocy cewników dializacyjnych. Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się ośrodkami nefrologicznymi w Polsce, zarówno klinicznymi jak i oddziałami regionalnymi.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale aktywnie pracują w ramach różnych towarzystw naukowych, zajmując tam honorowe stanowiska jak, V-ce Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopotskiego Oddziału PTN. Są autorami szeregu prac naukowych i doniesień klinicznych. Biorą udział w komisjach egzaminacyjnych z zakresu nefrologii. Oddział był także organizatorem, bardzo wysoko ocenianej, ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wielkopolskie Aktualności Nefrologiczne.
Pacjenci przebywający w Oddziale podkreślają nie tylko fachowość personelu, ale również cenią sympatyczną, miłą i uczynną atmosferę, którą są otoczeni.

Zaplecze diagnostyczno - medyczne

Aparatura dializyjna do hemodializy (HD), cyklery do automatycznej dializy otrzewnowej (ADO).

CERTYFIKATY

 

 cert hem