Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Lekarz Kierujący Oddziałem: doc. dr hab. Marek Prech

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr Ewa Bartela

Koordynator Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego: lek. Przemysław Wójcik, Specjalista Kardiolog

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Justyna Skrzypczak

Kontakt

Sekretariat: 65 52 53 391

Punkt pielęgniarski: 65 52 53 390

Dyżurka lekarska: 65 52 53 393

Telefon zawałowy (do kontaktu dla jednostek ochrony zdrowia): 724 461 881


Personel medyczny:

W oddziale kardiologicznym pracują lekarze specjaliści z kardiologii, chorób wewnętrznych oraz lekarze rezydenci w ramach specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych.

W skład zespołu wchodzi także 28 pielęgniarek w tym 6 magistrów pielęgniarstwa, 3 specjalistki z pielęgniarstwa kardiologicznego, 1 specjalistka z pielęgniarstwa ratunkowego, 2 opiekunów medycznych i 4 sanitariuszki.

 

Charakterystyka oddziału:

Oddział kardiologiczny dysponuje 38-łóżkowym zapleczem. Posiada salę intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz system telemetrycznego nadzoru EKG.

Oddział posiada akredytację na szkolenie i prowadzenie specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych.

 

Zadania oddziału:

Oddział jest ukierunkowany na diagnostykę i leczenie pacjentów w następujących schorzeniach:

ostre zespoły wieńcowe (w tym zawał serca)

stabilna postać choroby niedokrwiennej serca

niewydolność serca

wady serca

zaburzenia rytmu i przewodnictwa

nadciśnienie tętnicze

zatorowość płucna.

W strukturach oddziału funkcjonują pracownie: echokardiograficzna, holterowska i prób wysiłkowych

W ramach Szpitala Oddział ściśle współpracuje z Pracownia Hemodynamiki (leczenie choroby wieńcowej) oraz Pracownią Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca (zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca, implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i urządzeń resynchronizujących (CRT-P/CRT-D)

Ponadto Oddział współpracuje z ośrodkami kardiochirurgii w Poznaniu i Wrocławiu.

 

Zaplecze techniczne:

Oddział posiada 2 echokardiografy, 6 aparatów holterowskich EKG, 2 aparaty holterowskie RR (ABPM), bieżnię do prób wysiłkowych, aparat do spirometrii, defibrylatory, aparaty EKG.

CERTYFIKATY

 

 cert hem