Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         


Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Jankowska

Sekretariat: Karolina Szudra

                  Magdalena Kucia-Ziemba

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 412

Dyżurka lekarska: 65 52 53 416
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 410


PERSONEL MEDYCZNY:

 

 

lek. med. Małgorzata Nowacka - specjalista chorób wewnętrznych i hematologii

dr n. med. Janusz Nowosielski - specjalista chorób wewnętrznych i hematologii

lek. med. Bartosz Goliński - specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze rezydenci:

lek. med. Magdalena Ruszkiewicz

lek. med. Sławomir Ziółkowski

 

Opiekę pielęgniarską sprawuje 19 pielęgniarek i 3 pielęgniarzy (3 z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz 12 z tytułem specjalisty zgodnie z profilem oddziału)

 

Oddział dysponuje 45 łóżkami chorych, w tym 4 łóżka w sali intensywnego nadzoru z możliwością monitorowania funkcji życiowych u chorych z zaburzeniami ukladu krążenia lub ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi.

Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz odbywania staży z zakresu chorób wewnętrznych wymaganych w realizacji programu innych specjalizacji.

W oddziale realizowana jest diagnostyka i leczenie z szerokiego zakresu chorób wewnętrznych: schorzeń układu pokarmowego, hematologii - w tym chorób rozrostowych, układu oddechowego, reumatologii, zaburzeń metabolicznych (głównie cukrzycy), endokrynologicznych oraz chorób układu krążenia.

Posiadany sprzęt oraz możliwość współpracy z innymi pracowniami diagnostycznymi oraz konsultantami szpitala, umożliwia szybkie rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Oferujemy szeroki zakres badań biochemicznych, nieinwazyjnych oraz inwazyjnych: USG (pełen zakres z badaniem dopplerowskim i kontrolowanymi biopsjami narządowymi); tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny; endoskopowa diagnostyka i zabiegi przewodu pokarmowego, w tym endoskopowe protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych; bronchofiberoskopia; punkcje diagnostyczne i odbarczające jam ciała oraz drenaż jamy opłucnowej; holter EKG i RR; badania spirometryczne.

 

Lekarze pracujący w oddziale udzielają porad w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych (diabetologicznej, hematologicznej, reumatologicznej), co umożliwia pacjentom kontynuację leczenia po zakończeniu hospitalizacji.

CERTYFIKATY

 

 cert hem