Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Zakład Radiologii jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

Badania wykonujemy po wcześniejszej rejestracji w godzinach od 7.30 do 15.00;
Badania RTG odbywają się w godzinach od 7.30 do 14.30;
Badania MMG (mammografia) wykonywane są od 8.00 do 14.00.

Kontakt z Zakładem RTG: 65-52-53-260

Zakład Radiologii dysponuje:

 • dwoma pracowniami USG, w tym jedną przeznaczoną do badań dzieci
 • trzema pracowniami rentgenodiagnostycznymi
 • pracownią mammografii
 • pracownią tomografii komputerowej

 

Pracownie te wyposażone są w nowoczesną aparaturę w postaci:

 • nowoczesnego szesnastorzędowego tomografu komputerowego
 • 2 aparatów USG, w tym 1 aparat USG z kolorowym Dopplerem i głowicą do biopsji cienkoigłowych
 • 3 aparatów RTG, w tym 1 zdalnie sterowany aparat RTG telekomando i 1 aparat RTG do radiologii kostno-płucnej
 • mammografu 

Aparatura, którą dysponuje Zakład Radiologii służy do wykonywania specjalistycznych badań diagnostyki obrazowej w zakresie:

 • tomografii komputerowej
 • badań USG
 • badań RTG
 • mammografii

Badania wykonywane są przez doświadczony i wyspecjalizowany personel medyczny:

 • 2 lekarzy specjalistów radiologii
 • 2 lekarzy radiologów
 • 16 techników RTG
 • 2 pielęgniarki
W roku 2009 Zakład Radiologii został ucyfrowiony.
 
Wprowadzenie metody pośredniej diagnostyki cyfrowej jest bez wątpienia innowacją. Ucyfrowienie RTG polega na wyeliminowaniu obróbki mokrej zdjęć przy wykorzystaniu "tradycyjnego", nie cyfrowego urządzenia RTG - tzw. pośrednia radiografia. Ideą tego rozwiązania jest dostępność wyników diagnostyki obrazowej w ciągu kilku sekund w obrębie szpitala, a także możliwość obróbki, archiwizacji zdjęć i szybkiej konsultacji badań na zewnątrz szpitala.

Wprowadzenie technik cyfrowego uzyskiwania i przetwarzania obrazu w radiologii doprowadziło do znacznej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w odniesieniu do samych pracowników obsługujących zakupiony sprzęt medyczny, jak również w stosunku do pacjentów. Ucyfrowienie Zakładu Radiologii skutkuje ograniczeniem dawki szkodliwego promieniowania dla pacjenta i pracowników, poprawą komfortu pracy, błyskawicznym otrzymywaniem wyników badań przez pacjenta, a także możliwością skorzystania przez leczonego z konsultacji z innym ośrodkiem diagnostycznym. Obrazy w postaci plików komputerowych mogą być wydawane pacjentom na płytach CD lub drukowane na sieciowej kamerze laserowej. Wprowadzając tego typu system obok oczywistych zalet, takich jak: możliwości konsultacji na odległość, obróbka obrazu w celu jego poprawy i uzyskania dodatkowej informacji, dodatkowo ograniczamy prawie do zera emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

CERTYFIKATY

 

 cert hem