Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zajmując II miejsce na Liście Rankingowej Projektów w ramach Konkursu Nr 03/V/2008, uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą

Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie poprzez zakup nowych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych

Kwota dotacji: 1 848 932,23 PLN

Całkowita wartość projektu: 2 563 365,98 PLN

Data podpisania umowy: 14 maja 2009 roku

Nr umowy: UDA-RPWP.05.03.00-30-012/09-00

Realizacja Projektu pozwoliła na wyposażenie Szpitala w nowoczesny, efektywnie działający sprzęt medyczny, który umożliwił szybkie i skuteczne diagnozowanie oraz leczenie chorób i urazów. Szpital doposażono w 9 sztuk specjalistycznego sprzętu i aparatury w dwóch kompatybilnych obszarach: diagnostycznym i diagnostyczno-leczniczym.

W ramach projektu zakupiono:

  • aparat RTG do radiologii kostno-płucnej (aparat RTG ogólnodiagnostyczny)
  • aparat RTG zdalnie sterowany - telekomando (aparat do badań fluoroskopii i radiografii)
  • ucyfrowienie do aparatów RTG
  • aparat USG z kolorowym Dopplerem i głowicą do biopsji cienkoigłowych
  • mikroskop spekularny
  • spektralny optyczny tomograf koherentny siatkówki (OCT)
  • wideogastroskop
  • wideokolposkop
  • wideoduodenoskop

Zakup sprzętu radiologicznego umożliwił ograniczenie dawki szkodliwego promieniowania dla pacjenta i pracowników, poprawę komfortu pracy, błyskawiczne otrzymywanie wyników badań przez pacjenta, a także korzystanie przez leczonego z konsultacji z innym ośrodkiem diagnostycznym. Ponadto projekt zapewnił radykalną poprawę jakości wykonywanych badań - liniową charakterystykę zdjęć. W efekcie uzyskane zdjęcie ma odpowiednią jakość nawet w sytuacji, kiedy dla „tradycyjnej” kliszy nastąpiłoby kilkukrotne niedoświetlenie lub podanie maksymalnej dawki promieniowania.

Nabycie aparatu ultrasonograficznego umożliwiło "przyspieszenie" w postawieniu prawidłowego rozpoznania we wszystkich dziedzinach diagnostyki obrazowej, w tym m.in.: narządów jamy brzusznej, układu moczowo-płciowego, układu krążenia, układu ruchu i stawów, gruczołów i wnętrza czaszki u dzieci.

Mikroskop okulistyczny nowej generacji pozwala na precyzyjne wykonywanie badań niezbędnych dla zdrowia pacjentów. zakupiony w wyniku realizacji projektu mikroskop spekularny dał ponadto możliwość wykonywania bezkontaktowej pachymetrii oraz szybkiej i automatycznej analizy liczby, rozmiaru oraz gęstości komórek śródbłonka. Dla precyzyjnego i jednocześnie nieinwazyjnego badania pacjentów konieczne było również nabycie właściwego instrumentarium do optycznej koherentnej tomografii OCT. Sprzęt ten dał większe możliwości diagnostyczne w postaci usprawnienia procesu wczesnej diagnostyki chorób oczu. Technika ta zrewolucjonizowała diagnostykę chorób plamki, stanowiąc bardzo cenne uzupełnienie dotychczas stosowanych metod, w tym angiografii fluoresceinowej. Stosowanie spektralnego tomografu optycznego OCT zapewnia ponadto nieograniczone możliwości w wykrywaniu i monitorowaniu chorób siatkówki.

Standardem staje się wykonywanie badań na urządzeniach nowej generacji, gdyż zapewniają one dużą precyzję poprzez możliwość dostępu do trudno dostępnych miejsc, nie ingerując w organizm, co gwarantuje z kolei bezpieczeństwo pacjenta.

Nowoczesny sprzęt endoskopowy poprawił dostęp do specjalistycznej diagnostyki przewodu pokarmowego, w szczególności w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego z umożliwieniem profilaktyki (polipektomia endoskopowa). Endoskopia nowej generacji to także zrewolucjonizowanie zabiegów, które od tej pory będą gwarancją bezpieczeństwa pacjenta.

CERTYFIKATY

 

 cert hem