Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Kierownik pracowni: dr n. med. Tomasz Wysocki – specjalista gastroenterolog
Pielęgniarka koordynująca: Bogumiła Stachowiak
Telefon kontaktowy 65 52 53 320
Zapraszamy do Pracowni Endoskopowej mieszczącej się na 1 piętrze, w budynku głównym szpitala (w części poradni specjalistycznych)
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00
Bardzo prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.
Pacjenci zgłaszający się do pracowni ambulatoryjnie, muszą posiadać skierowanie na badanie od lekarza prowadzącego.

INFORMACJA O BADANIU GASTROSKOPOWYM
Gastroskopia (właściwie ezofagogastrduodenoskopia) to badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika przez jamę ustną i gardło do przełyku, żołądka i dwunastnicy w celu wizualnej oceny błony śluzowej tej części przewodu pokarmowego oraz (w razie potrzeby) pobrania materiału do badania mikroskopowego (biopsja) i badania w kierunku obecności bakterii H.pylori. Ponadto w trakcie badania można wykonywać zabiegi tamowania krwawienia, usuwania polipów lub zmian niepolipowatych, opaskowanie żylaków przełyku. Gastroskopia ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i ustalenie terapii, oraz umożliwia małoinwazyjne leczenie, które w innym przypadku wymagałoby bardziej obciążającego leczenia operacyjnego. Badania alternatywne (prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) nie zastępują w pełni gastroskopii pod względem jakości oceny wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie pozwalają również na pobranie próbek i przeprowadzenie zabiegów leczniczych.
W trakcie gastroskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej możliwe jest wystąpienie powikłań, są one jednak rzadkie, zwłaszcza w trakcie gastroskopii diagnostycznej: - perforacja (przedziurawienie) przełyku prowadzące do odmy i zapalenia śródpiersia - perforacja żołądka lub dwunastnicy prowadzące do zapalenia otrzewnej - krwawienie z przewodu pokarmowego - powikłania dotyczące układu krążenia i oddechowego (omdlenie, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle wieńcowe, zatrzymanie krążenia) - zachłyśnięcie treścią pokarmową mogące wywołać zapalenie płuc - pomimo stosowania zaawansowanych technik dezynfekcji i sterylizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku nie można wykluczyć możliwości zakażenia - reakcja uczuleniowa na środek znieczulający lub stosowane leki Powikłania występują rzadko i zazwyczaj są łagodne, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą wymagać stosowania intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych (przetoczenia krwi i osocza, zabieg operacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa), wyjątkowo rzadko mogą skończyć się zgonem.
W przypadku właściwych wskazań do gastroskopii, korzyści wynikające z badania zdecydowanie przeważają nad ryzykiem powikłań, zaś niewykonanie badania może wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia.
Zachowanie przed zabiegiem: - nie można jeść i pić 6-8 godzin przed badaniem (w szczególnych przypadkach okres ten może być dłuższy) - przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych należy ustalić z lekarzem kierującym lub wykonującym badanie - przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych należy uzgodnić z lekarzem wykonującym badanie - leków w postaci zawiesin (np. Maalox, Alugastrin, Gaviscon) nie przyjmować co najmniej 8 godzin przed badaniem
Zachowanie po zabiegu: - przez dwie godziny po badaniu nie można jeść ani pić (ze względu na znieczulenie gardła może wystąpić zachłyśnięcie) - jeśli zastosowana była analgosedacja (podanie leków uspokajających i silnych leków przeciwbólowych) nie można prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn w ruchu oraz podejmować ważnych decyzji w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leków. Opuszczenie Pracowni Endoskopii możliwe jest pod opieką osoby drugiej - powrót do stosowania leków przeciwzakrzepowych na podstawie zaleceń lekarza wykonującego zabieg - w przypadku wystąpienia duszności, gorączki, silnych bólów brzucha, czarnego lub krwistego stolca lub innych niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy doraźnej (Nocna i Świąteczna Pomoc POZ lub Pogotowie Ratunkowe)

 

INFORMACJA O BADANIU KOLONOSKOPOWYM
Kolonoskopia to badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika przez odbyt do odbytnicy i przeprowadzenie go przez całe jelito grube do katnicy oraz w razie potrzeb i możliwości do końcowego odcinka jelita cienkiego (krętego) w celu wizualnej oceny błony śluzowej tej części przewodu pokarmowego oraz (w razie potrzeby) pobrania materiału do badania mikroskopowego. Ponadto w trakcie badania można wykonywać zabiegi tamowania krwawienia (ostrzykiwanie, koagulacja, zakładanie klipsów metalowych) usuwania polipów lub zmian niepolipowatych (mukozektomia), wykonywania zabiegów koagulacji bimerem argonowym (APC) patologicznych zmian naczyniowych i innych . Kolonoskopia ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i ustalenie dalszego leczenia, oraz umożliwia małoinwazyjne leczenie, które w innym przypadku wymagałoby bardziej obciążającego zabiegu operacyjnego.
W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej, rzadko możliwe jest wystąpienie powikłań: - perforacja (przedziurawienie) jelita prowadzące do zapalenia otrzewnej - krwawienie z przewodu pokarmowego - powikłania dotyczące układu krążenia i oddechowego (omdlenie, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle wieńcowe, zatrzymanie krążenia) - pomimo stosowania zaawansowanych technik dezynfekcji i sterylizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku nie można wykluczyć możliwości zakażenia - reakcja uczuleniowa na środek znieczulający lub stosowane leki Powikłania występują rzadko, zazwyczaj są łagodne i można je leczyć endoskopowo, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą wymagać stosowania intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych (przetoczenia krwi i osocza, zabieg operacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa), wyjątkowo rzadko mogą skończyć się zgonem. W przypadku właściwych wskazań do kolonoskopii, korzyści wynikające z badania zdecydowanie przeważają nad ryzykiem powikłań, zaś niewykonanie badania może wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia.
Zachowanie przed zabiegiem: - odpowiednia dieta i zastosowanie środka czyszczącego jelito wg przekazanej instrukcji, - przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych należy ustalić z lekarzem kierującym lub wykonującym badanie, - przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych należy uzgodnić z lekarzem wykonującym badanie, - inne leki przyjmowane przewlekle należy zażyć jak zwykle
Zachowanie po zabiegu: - jeśli zastosowana była analgosedacja (podanie leków uspokajających i silnych leków przeciwbólowych) nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn w ruchu oraz podejmować ważnych decyzji w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leków. Powrót do domu pod opieką osoby drugiej , - powrót do stosowania leków przeciwzakrzepowych na podstawie zaleceń lekarza wykonującego zabieg, - w przypadku wystąpienia gorączki, silnych bólów brzucha, krwistego stolca lub innych niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy doraźnej ( Nocna i Świąteczna Pomoc POZ lub Pogotowie Ratunkowe)

 

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII
Przed badaniem kolonoskopowym należy oczyścić jelito grube. W tym celu proszę dokładnie zastosować się do poniższej instrukcji. Niedostateczne oczyszczenie jelita utrudni dokładną ocenę i może skutkować koniecznością powtórzenia badania. Po zastosowanych środkach wystąpią luźne początkowo papkowate a później wodniste wypróżnienia – jest to efekt prawidłowy
Przez 5 dni przed badaniem - NIE należy jeść owoców z drobnymi pestkami (winogrona, cytrusy, arbuzy, pomidory, porzeczki, jabłka z pestkami itp) ani produktów zwierających nasiona (siemię lniane, sezam, mak, słonecznik, pieczywo z ziarnami), otręby
Dwa dni przed badaniem - można jeść kisiel/galaretkę, kleik, ryż biały, makaron, białe pieczywo pszenne, gotowane białe mięso i ryby, pić wodę mineralną, bulion (klarowny płyn), klarowne soki owocowe, herbatę, kawę (bez fusów) – należy wypić około 2-3 litrów płynów dziennie. W przypadku zaparć lek przeczyszczający Alax
W dniu poprzedzającym badanie
- cały dzień nie jeść - w ciągu dnia należy pić dużo płynów klarownych (woda mineralna niegazowana, herbata, soki klarowne np. jabłkowy),
- o godzinie 18 wypić w ciągu godziny pierwszą porcję preparatu zaleconego przez lekarza, rozpuszczoną w 1 l wody niegazowanej (pić szklankę w ciągu 15 minut). Po zakończeniu picia preparatu wypić dodatkowo 1l wody lub klarownego soku
W dniu badania - nie jeść, - na 4 godziny przed zaplanowanym badaniem należy wypić drugą porcję preparatu i dodatkowo ok 1 l wody - należy pić dodatkowo inne klarowne płyny , spożywanie płynów zakończyć na 2 godziny przed badaniem

Chorzy z niewydolnością nerek, niewydolnością krążenia, cukrzycą, z podejrzeniem ostrego rzutu zapalenia jelit i innymi chorobami na przebieg których może mieć wpływ ww postępowanie wymagają indywidualizacji przygotowania w porozumieniu z lekarzem kierującym i/lub endoskopistą
Pacjenci, którzy będą mieli badanie w sedacji dożylnej wymagają modyfikacji ww przygotowania (konieczność zakończenia przyjmowania płynów na 6 godzin przed zabiegiem).

 

Pobierz formularz świadomej zgody

CERTYFIKATY

 

 cert hem