Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą

Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zadanie 2

Kwota dotacji: 1 000 147,20 PLN

Planowana wartość inwestycji: 1 063 212,96 PLN

Data podpisania umowy: 03 lipca 2012 roku

Nr umowy: UDA-RPWP.05.03.02-30-003/12-00

Realizacja Projektu pozwoliła na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSZ w Lesznie w nowoczesny sprzęt medyczny

W ramach projektu zakupiono:

  1. 1)Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego - 2 szt.
  2. 2)Aparat USG z kolorowym Dopplerem i systemem obrazowania 3D/4D – 1 szt.
  3. 3)Histeroskop operacyjny - 2 szt.
  4. 4)Histeroskop diagnostyczny - 2 szt.
  5. 5)Kolposkop – 1 szt.
  6. 6)Laparoskop z morcelatorem – 1 szt.
  7. 7)Diatermia bipolarna – szt. 1
  8. 8)Aparat KTG - 5 szt.

 

Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach projektu przyczyni się do skrócenia czasu ,dostępu do usługi, do procesu leczenia( diagnozy, operacji i hospitalizacji). Nowe rozwiązania technologiczne przyspieszają badania i zabiegi przy minimalizacji inwazyjności i ryzyka popełnienia błędów oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Nowe urządzenia (kolposkop, laparoskop, histeroskop diagnostyczy, USG 3D/4D) mają innowacyjne rozwiązania m.in. optyczne, czułe sondy, pokazują doskonały obraz wnętrza organizmu, które często pozwalają bez dodatkowych badań na zdiagnozowanie choroby i szybkie podjęcie leczenia. Histeroskop operacyjny, laparoskop oraz diatermia bipolarna przy zastosowaniu wielu opcji instrumentów operacyjnych (np. nożyki, szczypce itp.) stwarzają możliwość stosowania metod małoinwazyjnych, które skracają czas zabiegu, ułatwiają szybkie i prawidłowe gojenie się ran pooperacyjnych oraz chronią przed zakażeniami i powikłaniami pooperacyjnymi.Z kolei wielostanowiskowy system nadzoru położniczego wraz z aparatami KTG umożliwia kompleksową opiekę nad nienarodzonym dzieckiem. Obserwacja na jednym monitorze stanu zdrowia wielu pacjentek wspomaga personel medyczny w monitoringu, a wyniki bieżących analiz są natychmiast dostępne do interpretacji klinicznej i pozwalają na wczesne wykrywanie wewnątrzmacicznego zagrożenia płodu oraz szybką reakcję personelu.

Badanie kolposkopem pozwala w ciągu kilku minut ustalić rozpoznanie, podjąć odpowiednie decyzje dotyczące terapii i w niektórych przypadkach przystąpić od razu do leczenia. Badanie umożliwia wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy (wyleczalność w tym stadium choroby wynosi 100%). Dokładność diagnostyczna kolposkopii dla raka szyjki macicy oceniana jest na 79–97%, a cytodiagnostyki – w granicach 77-98%, podczas gdy dokładność diagnostyczną obu metod stosowanych łącznie ocenia się na 90-100%. Badanie kolposkopowe dają możliwość pobraniu wycinka celowanego, określeniu zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie i sromie przed planowaną operacją chirurgiczną oraz ocenie czy po interwencji elektrochirurgicznej lub chirurgicznej zmiana chorobowa została usunięta w całości. Należy też podkreślić szczególną rolę histeroskopii w diagnostyce i terapii patologii błony śluzowej jamy macicy, w tym stanów przednowotworowych i nowotworów.

Nowe USG umożliwi precyzyjniejszą diagnostykę różnicową w zakresie nowotworów niezłośliwych i złośliwych, tym samym pozwoli na wdrożenie nowoczesnych technik endoskopowych kwalifikacji przedoperacyjnej. A także dodatkowo zapewni precyzyjne monitorowanie prawidłowego rozwoju i wzrostu płodu, ocenę wad wrodzonych i wczesne wykrywanie stanów zagrożenia płodu w oparciu o test biofizyczny i specjalistyczne badanie dopplerowskie.

Projekt poprawia obowiązujące europejskie i krajowe normy w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny oraz normy w zakresie wykorzystywanego sprzętu

www.wrpo.wielkopolskie.pl

CERTYFIKATY

 

 cert hem