Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia , Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą:

„Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie”

Kwota dotacji:                                          2 722 242,75 PLN

Planowana wartość inwestycji:                 3 630 637,98 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie w zakresie ratownictwa medycznego

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby wykonywanych świadczeń.

 

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem