Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Kierownik pracowni: dr hab. n. med. Marek Prech
Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Jaśkiewicz
Technik RTG koordynujący: Barbara Małecka
Telefony kontaktowe 65 52 53 640, -641, -642, -643.
Fax 65 52 53 640


Personel lekarski – 4 lekarzy kardiologów:
dr hab. med. Marek Prech
dr n. med. Ewa Bartela
dr hab. med. Przemysław Mitkowski
dr n. med. Marcin Dzidowski    


Charakterystyka pracowni
W pracowni wykonywane są zabiegi z zakresu elektroterapii (implantacje stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), układów resynchro-nizujących (CRT-P/CRT-D) oraz elektrofizjologii serca (badania elektrofizjologiczne, ablacje RF).
Aby ustalić termin przyjęcia w celu wykonania w/w zabiegów należy zgłosić się osobiście ze skierowaniem do szpitala do:

  1. Sekretariatu Oddziału Kardiologii WSzZ w Lesznie (4-te piętro).
  2. Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca (poziom 0).

 

Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pacjenta przez lekarza prowadzącego do:

  1. Sekretariatu Oddziału Kardiologii – tel. 65 52 53 391
  2. Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca – tel. 65 52 53 64065 52 53 64165 52 53 643


Przed zabiegiem każdy pacjent jest szczegółowo informowany o sposobie leczenia. Każdy z pacjentów jest zobligowany do podpisania świadomej zgody na zabieg.

 

Wzór zgody na zabieg wszczepienia stymulatora

Wzór zgody na zabieg wszczepienia kardiowertera- defibrylatora (ICD)

Wzór zgody na zabieg wszczepienia układu resynchronizującego (CRT-P/CRT-D)

Wzór zgody na badanie elektrofizjologiczne i ablację RF

 

Wszyscy chorzy, u których wykonano zabiegi w naszej pracowni mają zapewnioną kompleksową opiekę poszpitalną w PORADNI KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA I ZABURZEŃ RYTMU SERCA.

CERTYFIKATY

 

 cert hem