Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Kierownik pracowni: dr hab. n. med. Arkadiusz Derkacz

Pielęgniarka koordynująca: Małgorzata Jaśkiewicz

Technik RTG koordynujący: Barbara Małecka

Telefony kontaktowe 65 52 53 640, -641, -642, -643.

Fax 65 52 53 640

Telefon zawałowy 724 461 881 (w dyspozycji Oddziału Kardiologii, do kontaktu dla jednostek ochrony zdrowia)

asin logo

Kategoria akredytacji:

Klasa B


Personel medyczny:

9 lekarzy, wszyscy ze specjalizacją z kardiologii

7 pielęgniarek (1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 2 specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, 1 specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

6 techników RTG

5 ratowników medycznych

 

Charakterystyka pracowni

Pracownia od dnia 1.12.2016 r. prowadzi stały 24-godzinny dyżur celem inwazyjnego leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (w tym z zawałami serca).

Wykonywane są również zabiegi diagnostyczne i lecznicze (koronarografii oraz angioplastyki wieńcowej - koronaroplastyki) u chorych ze stabilna postacią choroby niedokrwiennej serca.

Ponadto w pracowni przeprowadza się zabiegi założenia elektrody do czasowej stymulacji serca i pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR).

Diagnostyka i leczenie chorych odbywa się w ścisłej współpracy z Oddziałem Kardiologii tutejszego szpitala.

Wszelki kontakt celem przyjęcia chorych do pilnej jak i planowej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca odbywa się poprzez Oddział Kardiologii.

W pracowni przeprowadza się zabiegi dla chorych z Leszna oraz okolicznych miejscowości.

Pacjenci u których wykonuje się koronarografię i angioplastykę wieńcową proszeni są o wcześniejsze (podczas pobytu na Oddziale Kardiologii lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) podpisanie zgody na zabiegi:

Wzór zgody na koronarografię

Wzór zgody na angioplastykę wieńcową

Wzór zgody na przekazanie danych do rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS

Zaplecze techniczne – najważniejsze urządzenia

Angiograf Philips Alura

Urządzenie do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Urządzenie do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR)

Respirator

CERTYFIKATY

 

 cert hem